Stretch Accelerate

Vi mobiliserer mennesker til å levere resultater

Stretch Accelerate

Endringsledelse legger grunnlaget for prosessforbedring og kulturendring i organisasjoner. Endringsledelse bidrar til å sikre varige systemforbedringer og resultater ved å ivareta den menneskelige siden av endring.

Stretch Accelerate gjør endringsledelse målbart, anvendelig og vi skaper resultat sammen med våre kunder. Funn fra Prosci sine globale studier viser at prosjekter med effektiv endringsledelse har:

  • 78% større sannsynlighet for å oppnå eller overgå sine mål.
  • 55% større sannsynlighet for å ferdigstille før eller på tidsplan
  • 29% større sannsynlighet for å ferdigstille på eller under budsjett

Hva om vi sa at man faktisk kan velge å lede endring på en måte som er systematisk og beviselig effektivt? Som stolt Prosci partner tilbyr Stretch Accelerate erfarne endringsledere til konsulentoppdrag og åtte ulike Prosci-kurs i endringsledelse.

  • Change Management Certification Program
  • Delivering Project Results Workshop
  • Employee Orientation
  • Integrating Agile and Change Management
  • Leading Teams Trough Change
  • Sponsor Briefing
  • Taking Charge of Change

Vi støtter prosjekteiere, ledergrupper, mellomledere, prosjekt- og endringsledere gjennom endringsprosesser med løpende sparring og coaching. Dette resulterer i best og optimalisert drift for selskapene.

Prosci metodikken er basert på over 20 år med forskning og viser at det er summen av endring på individnivå som skaper resultater i organisasjoner. ADKAR®-modellen omfatter verktøy og metodikk som gjør at vi kan skape varig endring på individnivå .

Vi har alle hørt det altfor mange ganger: Endringer treffer oss uansett om vi liker det eller ei. Det er bare å stålsette seg for endring, ellers faller du av lasset.

Hva om vi sa at det finnes en annen, mer positiv måte å se dette på? At man faktisk kan velge å lede endring på en måte som er systematisk og beviselig effektiv?

Som spesialister på Prosci endringsledelse leverer vi daglig tjenester som bidrar til den menneskelige siden av endring.

Stretch Accelerate bidrar til trygg og sikker gjennomføring av endringsprosesser med med mål om å skape en varig endring.


Smidig rådgivning – coaching, prosjekt og produktledelse

Smidig metodikk er et stort fagområde som stadig favner bredere og bredere og som konstant er i utvikling. Teknologi, gruppedynamikk, ledelse, psykologi og budsjett for å nevne noen. Teori hjelper oss masse, det bidrar til å dra oss i riktig retning, men det er reell erfaring som gjør at vi blir bedre. Våre rådgivere innen smidig coaching, prosjekt og produktledelse jobber hos våre kunder og er på plass i deres hverdag. Det er her vi gjør om teori til praksis. Som rådgiver i Stretch er vi opptatte av å jobbe etter smidige prinsipper i tett samspill med kunde. Nærhet, tett involvering og god forståelse av kundens virksomhet er en nøkkelfaktor.

Vår lidenskap er å jobbe for å oppnå størst mulig forretningsverdi gjennom endringsinitiativ. Med vår bredde og erfaring forstår vi hvorfor prosesser, rammer og kostnadsfokus er nødvendig.

Hvordan kunden får størst mulig gevinst ut fra sin IT-investering er ulikt fra endring til endring. Som rådgivere er vi derfor nødt til å være i stand til å tilpasse vår strategi, avhengig av utgangspunkt og modenhet i organisasjonen. Vi hjelper våre kunder til å jobbe etter ulike rammeverk og metodikker som for eksempel Scrum, Kanban, Less, SAFe, Design Thinking, Prince2 og Prosci.


Om teamet

Vi er opptatt av kontinuerlig læring og kontinuerlig forbedring og har derfor fokus på å dele kunnskap internt og eksternt. I tråd med smidige prinsipper har vi også fokus på tverrfaglighet. Vi lærer av hverandre og blir gode sammen! Dette er grunnen til at vi har etablert ett team, Accelerate, som utforsker synergier, samspill og verdiskapning mellom smidig utvikling og endringsledelse.

Stretch Accelerate består av prosjekt-, produkt- og endringsledere med ekspertise innen smidig metodikk. Teamet har et brennende engasjement og genuin interesse for å hjelpe virksomheter med å lykkes med sine forbedringsinitiativ. Vi har spisskompetanse og lang erfaring med store og små endringsprosjekt, lokale som internasjonale.

Vi tror på kombinasjonen av et smidig tankesett og fokus på den menneskelige siden av endring, og er spesielt opptatt av å utforske synergier mellom smidig utvikling og endringsledelse. Både med tanke på hvordan vi på best mulig måte kan jobbe med prosjektledelse og endringsledelse i smidig prosjekter og hvordan vi kan hjelpe virksomheter til å bli mer smidige.

Vi mobiliserer mennesker til å levere resultater. Kontakt oss! Det kan endre alt.

Hold deg oppdatert på siste nytt innen smidig og endringsledelse!
Registrer deg til vårt månedlige nyhetsbrev #smidigendring her


Kontakt oss