Stretch Accelerate AS

Endringsledelse i fokus

Stretch Accelerate AS

Dette tilbyr vi

Våre rådgivere er her for å hjelpe deg å lykkes med endring og å realisere gevinster knyttet til optimal brukeradopsjon. I tillegg til lang praktisk erfaring med endringsledelse er alle våre konsulenter Prosci-sertifisert  og flere har bidratt til å lære opp bransjen og næringslivet i Prosci-metodikken gjennom å holde kurs de over siste årene. Prosci er en anerkjent metodikk  med  en anerkjent, holistisk og praksisnær metodikk og verktøy bygget på 22 år med globale studier (8000+ respondenter).​

​Vi er eksperter på å hjelpe våre kunder gjennom deres digitale endringsreiser. Enten du skal gjennom en ny ERP- eller systemimplementering eller utrulling av standardiserte digitale verktøy.

Vi tilbyr også skreddersydde workshops for kartlegge behov og definere riktig roadmap for deg som kunde. La oss hjelpe deg å møte endring med selvtillit og suksess!

Hva er endringsledelse?

Rådgivning

Kontakt oss


Rådgivning

Rådgivningstjenester

Våre rådgivningstjenester er designet for å heve endringskompetanse på individ og organisasjonsnivå. Vi tilbyr rådgivning, workshops, coaching og konsulenttjenester som er tilpasset til dine spesifikke behov.

  • Endringsledelse/planer og aktiviteter
  • Kommunikasjon/planer og aktiviteter
  • Opplæring/planer og aktiviteter
  • Sponsorer/planer og aktiviteter
  • Nærmeste ledere/planer og aktiviteter

Vi tilbyr tjenester innen 5 kategorier

KONTAKT OSS

 

 


Vi er spesialister i endringsledelse

En strukturert tilnærming til endringsledelse sikrer gevinster

Prosci Change Mangement er en strukturert og skalerbar tilnærming til endringsledelse. Verktøyene og prosesser passer både for prosjekter, i smidig utvikling eller for å øke endringsevne i organisasjoner.

Satser organisasjonen på å øke endringsevnen vil Prosci Change Management gi et felles språk, en forståelse av hva dere ser og innsikt i hvordan knytte mennesker til suksess.

Prosci står for Professional Science, og er verdens største erfaringsbase for endringsledelse. Prosessen og verktøykassen baserer seg på hva man ser virker, igjen og igjen.

Hvilke kurs finnes?
Det mest populære kurset er Prosci Change Management 3 dagers sertifiseringsprogram for organisasjoner. Populariteten skyldes blant annet at kurset er bygget rundt deltakernes egne medbragte cases som gjør at deltakere blir kjent med verktøy og prosesser gjennom praktisk arbeid.

Etter endt kurs skal du som sertifisert endringsleder ha et godt grunnlag for å lede prosessen fra:

  • innledende strategiarbeid og utvikling av en tilpasset strategi for initiativet
  • legge til rette for suksess gjennom god synergi mellom ledere, prosjektledelse og endringsledelse
  • utvikle tilpassede planer og evalueringer av prestasjoner
  • lede innføringen
  • sikre god overleveranse og opprettholdesel i drift

 Hva skiller endringsledelse fra prosjektledelse?

Ledelse er et stort tema med flere disipliner. Prosjektledelse og endringsledelse er to.

Både prosjekt- og endringsledelse har utgangspunkt i å løse en utfordring eller å gripe en mulighet. Målet er å lede en prosess fra nåsituasjon, gjennom en overgangsfase, til en fremtidig ønsket situasjon og utbytte for organisasjonen.

Prosjektledelse har fokus på den tekniske siden av endring som å designe, utvikle og levere løsningen til et problem eller for å gripe en mulighet. Endringsledelse har fokus på å få med seg de som blir berørt av utviklingen. Det gjøres ved å engasjere og støtte folk, og å sikre at de er klare for å ta i bruk det nye som kommer.

Når er det viktig å ha fokus på både prosjekt- og endringsledelse?

Er initiativet strømsparing, og installasjon av bevegelsesaktiverte lys i møterom, så er svaret at ingen personer, 0 %, trenger å endre måten de jobber på.

Er initiativet installasjon av resirkulerings- og søppelbeholdere på kontoret må vi ha med alle medarbeidere. Det vil si opp mot 100 % må endre måten de kaster søppelet sitt på.

“God endringsledelse øker sannsynlighet 7 ganger for å oppnå suksess*, det vil si å nå målet for initiativet innenfor eller på forventet tid og budsjett. ©Prosci Inc.”

Dette er et nøkkelspørsmål for alle initiativer:

Hvor stor prosentandel av forventet utbytte avhenger av adopsjon og bruk?

Ledelse, prosjektledelse og endringsledelse er alle kritiske aspekter for suksess

En god sponsor er den viktigste bidragsyteren til suksess. Ledelse- og sponsorer representerer retning og formål for et prosjekt eller initiativ. De er ansvarlig for å definere hvorfor en endring skjer (og hvorfor nå), hvordan den stemmer overens med overordnet forretningsstrategi og hvorfor den er en prioritet.

 Uten ledelse og sponsing vil prosjektet slite med å forbli en prioritet og vil ikke ha det engasjementet og støtten som kreves for å lykkes.

Uten effektiv prosjektledelse for den tekniske siden av endringen, vil initiativet ikke levere den nødvendige løsningen.

Uten en robust tilnærming til endringsledelse for menneskesiden, vil ikke berørte personer ta i bruk og bruke løsningen – og ønskede utbytte vil ikke bli realisert.

Hvordan sikre en god overgang fra prosjektledelse til produktledelse?

Rådgivningstjenester
Nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert på endringsledelse?

Vi i Stretch Accelerate har stor tro på verdien av å lære av egne og andres erfaringer og kunnskap. På månedlig basis deler vi høydepunkter relatert til endringsledelse, samt info om relevante eventer og fagnettverk.

meld deg på

Kontakt oss