Case

Erfaringer fra overganger til smidige eller Agile arbeidsformer

Erfaringer fra overganger til smidige eller Agile arbeidsformer

 • Hvorfor alt dette pratet om produktteam og smidige arbeidsformer?

Hovedmålet med smidige tilnærming er å sikre at vi bygger den riktige løsningen, med riktig arkitektur og i tråd med forretningsmål og krav. For å lykkes med dette må vi forstå forretningsbehovene i detalj, noe som betyr at virksomheten bør være svært involvert fra starten og gjennom hele utviklingssyklusen. Ved å ha hyppige evalueringer fanger vi tilbakemeldinger og kan justere oss inn underveis.

Her er noen erfaringer hentet fra Prosci©. Dette stemmer også godt med det vi opplever av spørsmål fra kursdeltakere, i sertifiseringsprogrammene vi holder for større konsulenthus og organisasjoner i offentlige og privat sektor her til lands. Målet med kursene eller programmene for organisasjoner er å øke sin endringsevne. Tilnærming til mer smidige arbeidsformer er ofte en bestilling.

Dette er topp 3 grunner for en overgang:

 1. Øke leveringshastigheten
 2. Sikre bruker/kundetilfredshet
 3. Optimalisering av effektivitet og fleksibilitet

De underliggende årsaker til motstand i prosessen er:

 1. Frykt for det ukjente
  1. Lederes frykt for å miste kontrollen
  2. Prosjektledere frykter prestisjetap (eksperter i dagens metodikk ikke i Agile metodikker)
  3. Lederes usikkerhet rundt hvordan det vil påvirke egen hverdag
  4. Blant ansatte og andre grupper; Generell frykt for det ukjente. Fremtidig tilstand er uklar, og de frykter tap av selvstyre og integritet.
 2. Mangel på lyst
  1. Hverken mellomledere eller ansatte forstår verdien av agil arbeidsmetodikk. Her viser erfaringene at det ofte er direkte knyttet opp mot manglende sponsing, eller støtte fra ledere høyere oppe.
 3. Mangel på kunnskap
  1. Mangel på kunnskap hos ledere for hva det faktisk innebærer, selv de som støtter Agile-initiativer
  2. Overgang til agile-metodikker krever både atferds- og holdningsendringer
 4. Endringstretthet
  1. Mange samtidige endringer i organisasjonen
  2. Resultat av tidligere endringssvikt og tendenser til at tidligere endringer ble reversert

© Prosci, Inc. All rights reserved. 

All erfaring tilsier at overgangen til en mer smidig tilnærming i utvikling er en endring i seg selv. Innføringen bør planlegges og gjennomføres effektivt for å få med folk og sikre ønsket utfall.

Det er avgjørende å engasjere toppledere, mellomledere og hver ansatt som fremover vil måtte jobbe annerledes, for eksempel som deltagere i agile prosjekter. Endringsledelse gir en strukturert og målrettet tilnærming til å drive innføringen og bruken av smidige tilnærminger i organisasjoner.

Rådgivningstjenester

Hjem Accelerate

Del dette innlegget