Change Management Certification Program

Change Management Certification Program

Prosci sertifiseringsprogram i endringsledelse

Et interaktivt kurs over tre dager hvor deltakerne opparbeider seg innsikt, kunnskap og ferdigheter til å lykkes med å lede endring. Gjennom kurset anvender vi Prosci sin holistiske metodikk for endringsledelse på et reelt prosjekt. Som deltaker lærer man å ta i bruk de ulike delene av Prosci sin verktøykasse og utfører en rekke praksisnære øvelser og analyser.

 LAST NED ONEPAGER OM KURSET  


Varighet: 3 dager

Antall deltakere: 8-16

Format: Virtuelt eller fysisk

Type: Bedriftsinternt eller åpent kurs

Pris bedriftsinternt kurs: På forespørsel

Pris åpent kurs: 3695 €

Kontakt oss

Målgruppe

Dette kurset passer spesielt godt for ressurser som er involvert i arbeid med å drive frem og lede endringsprosjekter i virksomheter. Dette inkluderer:

 • Endringsledere
 • Prosjektledere
 • IT Prosjektledere
 • Konsulenter
 • Medlemmer av prosjektteam
 • HR Business Partners
 • Spesialister på kontinuerlig forbedring
 • Organisasjonsutviklere

Læringsmål

 • Definere endringsledelse
 • Artikulere verdien av endringsledelse
 • Anvende Prosci’s ADKAR-modell for å fasilitere endring på individnivå
 • Anvende Prosci’s 3-faseprosess for endring på organisasjonsnivå
 • Identifisere og aktivere roller som bidrar til endringssuksess
 • Utarbeide en tilpasset og skalert endringsstrategi og plan på et reelt prosjekt