Stretch Care AB

Fokus på helsepersonellets behov med Stretch Care

Åpne nettsiden

Stretch Care AB

Våre løsninger er pasientsikre,
kostnadseffektive og brukervennlige

Det er ikke bare et ønske, men en uttalt ambisjon hos den svenske regjeringen at Sverige skal være verdensledende innen e-helse i 2025. For å nå dette målet er det viktigste å gi deg som jobber i helsevesenet, de rette forutsetningene for å gjøre det du liker aller best – å ta vare på pasientene.

For å gjøre hverdagen i helsevesenet enklere kreves det grundig innsikt. Bare den som vet hvilke utfordringer en stressende arbeidsdag byr på, kan utvikle verktøy som hjelper. Derfor samarbeider vi i Stretch Care alltid tett med ansatte på sykehus, i fylker, i kommuner og på helsestasjoner. Sammen utvikler vi fleksible, digitale løsninger for moderne helsetjenester. Og drivkraften er ene og alene dette: Å gi deg som jobber i helsevesenet, en enklere hverdag.

Våre løsninger er pasientsikre, kostnadseffektive og brukervennlige. Vi vet hvor tungrodde og uhåndterlige de gamle IT-systemene kan være, og brenner for å modernisere helsevesenet og gjøre det lettere for personellet. Vi skal rett og slett utvikle verdens beste helsesystem.

I samarbeid med helsepersonell vokser produkter som Pulstavlan, Blåappen og Mina Planer frem. Løsningene er gjennomtenkte og brukervennlige, samtidig som de håndterer komplekse prosesser og støtter de høyeste sikkerhetsnivåene for å garantere trygge og pålitelige helsetjenester.

Produktene gjør nytte for seg i hvert møte, hver dag. På sykehusene, på avdelingene, på akutten. For leger, sykepleiere og sosionomer. I kommuner, på poliklinikker og på helsestasjoner. Og sist, men ikke minst er de også nyttige for pasientene. Når helsepersonellet slipper tidkrevende administrasjon og tungrodde datasystemer, får de mer tid til pasientene.

Till stretch care webbplats

Kontakt oss