Endringsledelse

Hva er coaching og hvordan er dette en viktig egenskap i endringsledelse? 

Vi som jobber med endringsledelse vet at prosjekter og organisasjonsendringer krever at endringer gjennomføres på individnivå. Dette innebærer at alle som må endre seg i organisasjonen får informasjon om hva endringen innebærer, at de ser fordelene ved å være med å være med på endringen, og at de får kunnskapen og evnen de trenger slik at endringene blir en del av hvordan organisasjonen jobber fremover.

For å sørge for at enkeltindividene i organisasjonen blir med på endringen, er det viktig å ha gode mellommenneskelige egenskaper og kunnskaper om hva som er universelle menneskelige behov – å bli sett, forstått, hørt og lyttet til. I Stretch er disse menneskelige behovene ivaretatt gjennom vår Code of Conduct – vi skal lytte, forstå, tilpasse og agere etter våre kunders behov. For å bli enda bedre på å lytte og forstå er coachende ferdigheter viktige verktøy.

Hva er coaching?

Coaching er en løsningsorientert prosess som handler om å utvikle mennesker og bringe dem fra nåværende situasjon til en ønsket fremtid. Som profesjonell coach har man utdannelse i å lytte, observere og tilpasse coachingen til kundens behov og å skape handlinger for at endringen skal skje. En coach støtter deretter kunden i å finne løsninger og strategier for å nå mål. Fundamentet i coaching er et positivt menneskesyn – vi tror at mennesker har ressurser, muligheter og svar som skal til for å utvikle seg, vokse og gjennomføre endringer. En coach er en fordomsfri og likeverdig samtalepartner med forståelse og respekt for at mennesker har ulik virkelighetsoppfatning og opplevelse – det er derfor viktig at en coach må ha gode empatiske evner, kommunisere godt og etterleve etiske retningslinjer.

Hvordan er coaching et viktig verktøy for å lede endringer?

Vi som har jobbet mye med endringer, vet at det er mange følelser knyttet til endring – og at vi må gjennomføre endringer på en måte som ivaretar engasjement og endringsvilje. Samtidig er det mange som opplever usikkerhet og bekymring for hvilken påvirkning endringen har på hver enkelt. Vi vet at motstand ofte kan være det største hinderet for gjennomføring av endring. Ved å bruke coaching som verktøy i møtet med mennesker som er bekymret, eller opplever usikkerhet rundt endringer, kan vi lytte, forstå og anerkjenne de menneskelige følelsene og behovene som ligger bak. Vi kan se hvert enkelt individ og redusere eventuell motstand gjennom å finne ressurser, identifisere årsakene bak og sammen finne ressursene og motivasjonen hver enkelt trenger for å ta del i endringsreisen mot fremtidige mål.

Ønsker du å vite mer om endringsledelse og hvordan coaching kan bidra til en vellykket endringsprosess – ta kontakt med oss eller les mer om våre tjenester her .

~ Skrevet av vår kollega, Ove Edvin Husby.

 

Del dette innlegget