Nyheter

Vil du lykkes med endring? Engasjer de ansatte

Engasjerte ansatte som deltar gjennom hele endringsreisen legger grunnlaget for et vellykket initiativ i enhver organisasjon. Så hvordan engasjere?

Prosci som er verdensledende innen endringsledelsesmetodikk, har identifisert følgende 3 punkter som går igjen blant organisasjonene som lykkes:

  1. de håndterer både personlige og faglige konsekvenser knyttet til endringen for alle ansatte.
  2. de engasjerer ansatte igjennom dialog og involverer ansatte i å identifisere en foreslått løsning og fremtidig tilstand.
  3. de bruker aktivt endringsagenter og eksperter for å øke bevisstheten knyttet til endringen.

En forutsetning for å lykkes er å vurdere endringen utfra de ansattes perspektiv og aktivt adressere dette. Det er helt avgjørende å forstå hvordan endringen vil påvirke de ansatte og det er antagelig ulikt. Erstatter vi for eksempel et verktøy med et tilsvarende verktøy eller forandrer vi også prosesser, roller og insentiver? Påvirker endringen alle ansatte likt eller er det store forskjeller mellom ulike grupper og ulike ansatte?

En Change Impact Analyse er et godt første steg til å peke deg i retningen av svarene du trenger for å tilpasse tilnærmingen din til behovene de ulike gruppene i din organisasjon.

Du har kanskje hørt om ADKAR? Dette rammeverket har et tydelig underliggende prinsipp: endring på organisasjonsnivå er lik summen av endring på individnivå. Altså, skal du skape engasjement blant de ansatte må du skape engasjement blant hver enkelt av de ansatte. Hver enkelt må føle seg hørt.

Et viktig læringspunkt fra forskningen er at involvering og dialog kan være svært avgjørende for å lykkes. Det er mulig å se dette fra ulike perspektiv og vi velger å trekke fram tre vi synes er viktige. Det er ofte ikke mulig at alle er involvert i alt, men det er svært viktig at et utvalg personer er tett involvert i å definere hvordan endringen skal løses og hvordan den fremtidige tilstanden i organisasjonen skal være for å oppnå målene. Dette bør være representanter for de ansatte som har relevant innsikt i hvordan endringen skal løses og som vil være viktige ambassadører for endringen. Dialog er også den mest effektive måten å avgjøre om tilnærmingen vi har valgt faktisk treffer målgruppen da det vil gi verdifull innsikt. Lykkes vi med å skape ADKAR hos hvert enkelt individ?

Sist, men ikke minst, engasjement smitter.

Er du nysgjerrig og vil ha råd knyttet til din endringsreise, og vil lære mer om Change Impact Analyse, ADKAR og Prosci, ta kontakt med oss på accelerate@stretch.no og vi ringer deg for en uforpliktende prat.

I Stretch Accelerate er vi lidenskapelig opptatt av å gjøre kundene våre til eksperter. Dette er den første av 7 blogger basert på siste nytt fra Prosci sin forskning og beskriver de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med varig endring.

Forfattere: Jarle Pollestad og Eirik Undseth Hansen

 

Stretch Accelerate

Del dette innlegget