Stretch InProcure AS

Effektive dager skaper fornøyde ansatte og bedre bunnlinje.

Stretch InProcure AS

Dette tilbyr vi

Våre rådgivere er her for å hjelpe deg å lykkes med dine strategiske anskaffelser og digitalisering. Vi legger vår stolthet i å forstå ditt potensiale innenfor sourcing og innkjøp. Sammen definerer vi hva som er den riktige løsningen for din bedrift.

Vårt mål er å gjøre deg til eksperten!

Vi øker kundenes konkurransekraft gjennom kostnadskontroll, effektive anskaffelser og digitalisering. Der innkjøp og digitalisering møtes er Stretch InProcure din foretrukne leverandør. Dersom du ikke helt vet hva du trenger, la oss hjelpe deg å møte endring i innkjøpsarbeidet med selvtillit og suksess!

Rådgivning

Interim ressurs

Kontakt oss


Rådgivning

Åpen for nye innspill til forbedringer? – Det gir ofte et bredere og bedre perspektiv.

Vi hjelper til med endringsreisen der innkjøpsavdelingen bidrar til strategisk viktig vekst gjennom

 • Anskaffelsesanalyse
 • Bærekraft
 • Digitalisering
 • Effektive anskaffelser

Innkjøpsavdelinger får et større ansvar. Fra tidligere å ha operert mest som en forhandlingsmaskin, vil de nå spille en sentral rolle i bedriftenes behov for økt innsikt i leverandørkjeden og kostnadsbasen. De flinkeste i klassen er allerede i gang med denne endringen. De forstår at digitalisering er nøkkelen til å skape bedre forretningsresultater.

Innkjøps endelige mål burde være å drive bedre forretningsresultater ved kontinuerlig å heve den strategiske posisjoneringen av anskaffelser!

Digitalisering skal bidra til å redusere manuelt arbeid og feil samt forbedre kontrollen. Frigjøre tid for ansatte til å fokusere på strategisk verdiskapende oppgaver for både selskapet og leverandører.

 


Interim ressurs

 • Prosjektleder
 • Prosjektanskaffelser
 • Interimleder innenfor indirekte innkjøp/anskaffelser
 • Interimleder innenfor direkte innkjøp/anskaffelser
 • Operative roller i linjeledd
 • Kommersiell prosjektledelse
 • Implementering av forbedringstiltak

 

 • Kontraktstyring
 • Prosessforbedringer
 • Logistikk
 • Kategoristyring
 • Leverandørstyring
 • Kostnadsreduksjon
 • Spesifikasjon og sourcing


Kontakt oss