Stretch InProcure AS

Hva er billig, og hva er dyrt
av Stretch

Stretch InProcure AS

Det handler om perspektiv; Du får det du betaler for. Hvorvidt investeringen er medgått tid eller anvendte penger – alt avhenger av en subjektiv vurdering av tilgjengelige ressurser.​

Felles for større organisasjoner er utfordringen med å minimere korrelasjonen mellom økende innkjøpsvolumer og evnen til å følge opp, ta ut de gevinster som ligger tilgjengelig og sørge for at man øker sin konkurransekraft. Ett viktig element for å lykkes med å lukke dette gapet er å utstyre smarte mennesker med smarte systemer.

Vårt hovedmål er alltid å gjøre deg til eksperten over systemene som skal anvendes. Det handler om å få det organisasjonelle maskineriet til å hente ut effektene som gjør forretningen bedre og mer bærekraftig. Helt uavhengig av perspektiv.

Kontakt oss. Det koster ingenting. Kontakt oss