Stretch Beyond AB

Gå framåt,
tänk i cirklar

Vi tror på möjligheterna i den omställning till cirkulära affärsmodeller som nu pågår världen över och vi är övertygade om att data och analytics blir en nyckel till att ta tillvara på dessa. Vår idé bygger på att använda marknadens bästa verktyg och metoder för att hantera stora datamängder och förädla dessa till begripliga och spårbara nyckeltal. På så sätt skapar vi förtroende i hållbarhetsrapporteringen, en stolthet hos medarbetarna och närmare kund-levarantörsrelationer. Samtidigt blir det möjligt för våra kunder att styra sina verksamheter mot värden bortom dagens mål och mått, som komplement till de traditionella nyckeltalen.

beyond@stretch.se

Kontakt oss