Endringsledelse

Endringsledelse – kritisk ved systemoppdatering

Som endringsleder møter jeg regelmessig bedrifter som undervurderer kompleksiteten ved systemoppdateringer. Med den omfattende lanseringen av Microsoft AI-verktøy Copilot for enterprise-kundene i forretningssystemet Dynamics, er det uunngåelig at medarbeidere må tilpasse seg. Som Sælemyr påpeker, “få med de ansatte” er en kritisk faktor for å lykkes med implementeringer. For best mulig bruk av ny teknologi, er det essensielt å engasjere teamet. Som endringsleder ser jeg ofte at individene overses under tekniske oppdateringer. Derfor ønsker jeg å fremheve sentrale fallgruver i slike prosesser som det er viktig å være bevisst på:

Først og fremst kan motstand mot forandring ofte være det største hinderet. Mange medarbeidere er vant til sine rutiner og kan se nye systemoppdateringer som en trussel mot deres daglige arbeid. Dette kan adresseres ved å inkludere dem tidlig i beslutningsprosessen, ved å kommunisere tydelig om fordelene ved oppdateringen og hvordan dette vil påvirke dem.

For det andre er det avgjørende å forstå at selv om en oppdatering kan virke enkel fra et teknisk perspektiv, kan den ha dype kulturelle og operasjonelle implikasjoner for organisasjonen. Det er derfor viktig å tilby riktig opplæring og støtte, slik at ansatte kan tilpasse seg den nye teknologien uten å føle seg overveldet.

Til sist er det viktig å kontinuerlig overvåke og evaluere prosessen etter implementering. Samle tilbakemeldinger fra de ansatte og være proaktiv i å gjøre nødvendige justeringer. Med riktig tilnærming kan endringsledelse gjøre overgangen til nye systemer smidig og effektiv.

Jeg bruker ofte ADKAR-modellen for å identifisere disse fallgruvene ved endringsprosesser. Denne modellen hjelper meg å forstå individuell og organisatorisk endring, og hjelper meg å identifisere faser hvor ansatte kan møte utfordringer. Dette gir en strukturert tilnærming til å adressere disse fallgruvene på en proaktiv måte, noe som bidrar til en smidigere endringsovergang ved systemoppdateringer.

 

Trenger du hjelp til ditt endringsprosjekt? Ta kontakt med oss her

Skrevet av Josefine Storm Kristensen, 

 

Del dette innlegget