Stretch Optimize

Optimalisering av arbeidsflyten i din organisasjon med Stretch

Få størst mulig gevinst ut av dine investeringer og oppnå høyere kundetilfredshet

Vi er erfarne rådgivere med ekspertise innen smidig metodikk og SAFe som sørger for at våre kunder oppnår

  • økt kundetilfredshet
  • økt produktivitet
  • økt medarbeiderengasjement og motivasjon
  • økt produktkvalitet
  • raskere time to market

Som virksomhet handler det om å være rustet til å møte markedets stadig endrede behov og komme nærmere sine kunder. Optimalisere måten å jobbe på gjennom smidig tankesett og oppnå økt forretningsverdi.

Smidig favner bredt og handler om gruppedynamikk, kundeforståelse, ledelse, teknologi, kultur, tankesett, budsjett og kvalitet. For en vellykket innføring av smidig metodikk i din virksomhet må alle disse faktorene basere seg på det samme smidige tankesettet.

Som rådgivere tilpasser vi strategi, avhengig av utgangspunkt og modenhet i organisasjonen. Vi hjelper våre kunder til å jobbe etter ulike rammeverk og metodikker basert på deres situasjon.

I tillegg tilbyr vi SAFE kurs via vårt søsterselskap i Øresund.

Vår spisskompetanse og erfaring har vi fra forvaltning, store og små endringsprosjekt, lokale som internasjonale, i offentlig og privat sektor.

Nærhet, tett involvering og god forståelse av kundens virksomhet er en nøkkelfaktor sammen med solid kompetanse og erfaring innen leveranseledelse med et smidig tankesett. Vi har et brennende engasjement for å hjelpe virksomheter med å lykkes med sine forbedringsinitiativ og forstår hvorfor prosesser, rammer og kostnadsfokus er nødvendig.


Kontakt oss