Sponsor Briefing

Sponsor Briefing for toppledere

Dette kurset utstyrer ledere, som er ansvarlige for endringer, med den nødvendige kunnskapen og ferdigheter de trenger for å oppnå ønskede resultater. Ifølge Prosci© sin forskning, er effektive sponsorer den mest avgjørende faktoren for suksess i endringsprosesser. Likevel viser den samme forskningen at over halvparten av topplederne ikke fullt ut forstår hvordan de effektive kan bidra i ledelse av endringer.

Kurset setter søkelys på bedriftens nåværende prosjektportefølje og underbygger den viktige sammenhengen mellom effektiv endringsledelse og realisering av forretningsmål.

Toppledere blir også kjent med hva som er sponsorens rolle i endringsprosesser og hva de kan bidra med.

Det er en fordel at både toppledere, prosjektledere, endringsledere og andre viktige ambassadører har felles kompetanse og språk for endring. Felles forståelse for sponsorrollen og roller som prosjekt- og endringsledere er med på å bygge endringsevne i organisasjonen

Dette halvdagsprogrammet er designet for å gi seniorledere den kunnskapen og ferdighetene de trenger for å legge til rette for ønskede resultater av endringer. Rammeverket er forskningsbasert og praktisk og styrker ledernes evne til å være mer effektive sponsorer.

Programmet er tilgjengelig både virtuelt og fysisk, men vi anbefaler fysisk tilstedeværelse.

Kurset går over en halv dag.

•  Anbefalt 4 timer

Hvem er dette kurset for?

Kurset er ideelt for toppledere og organisasjonsledere som har ansvar for strategiske initiativer og organisasjonsutvikling.

HJEM Accelerate

Del dette innlegget