Sponsor Briefing

Sponsor Briefing

Endringsledelse for prosjekteiere og ledergrupper

I alle Prosci sine 11 longitudinelle studier gjennom de siste 22 årene har «Executive sponsorship» blitt trukket frem som den største bidragsyteren til vellykket endring. Dette halvdagskurset gir seniorledere nødvendig kunnskap og evne til å forbedre resultat fra endringsinitiativ. Kurset tar utgangspunkt i en analyse av virksomhetens utvalgte endringsinitiativ, og demonstrerer koblingen effektiv endringsledelse og måloppnåelse.

 LAST NED ONEPAGER OM KURSET  

KONTAKT OSS


Varighet: 4-6 timer

Antall deltakere: 10

Format: Virtuelt eller fysisk

Type: Bedriftsinternt

Pris: På forespørsel

Kontakt oss

Målgruppe

  • Dette kurset er designet for prosjekteiere, seniorledere og ledergrupper som er ansvarlige for strategiske endringsinitiativ og måloppnåelse

Læringsmål

  • Få en dypere forståelse for deres rolle som sponsor og hva som dette innebærer i praksis
  • Forstå viktigheten av lederes rolle som sponsorer under endringer for å lykkes
  • Evaluere deres kompetansenivå i å være sponsorer og lede strategiske endringsinitiativ
  • Forstå hvordan effektiv endringsledelse forbedrer måloppnåelse på organisasjonsnivå
  • Lære hvordan man posisjonerer seg selv og sine prosjekter for suksess
  • Lære praktisk anvendbare teknikker for å bli en mer aktiv og synlig sponsor
  • Bli kjent med Prosci sine forskningsfunn og koblingen mellom “sponsorship”, den menneskelige siden av endring og måloppnåelse på organisasjonsnivå
  • Evaluere egen endringsportefølje for å identifisere prosjektet og risiko knyttet til den menneskelige siden av endring
  • Forstå hvordan man sikrer nødvendige ressurser for endringsledelse på initiativ og prosjektnivå