Om Stretchgruppen

Med teknologi som verktøy utvikler vi omverdenen mot et mer bærekraftig samfunn

Stretch ble grunnlagt i 2002, og har siden den gang hatt en organisk vekst. I dag er vi et helt konsern bestående av selskaper i Skandinavia med kontorer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad, Växjö, Östersund, København og Oslo. Morselskapet Stretch AB er hovedeier i samtlige selskaper, og har hovedkontor i Stockholm.

Den grunnleggende ideen bak Stretchgruppen er å tilby en plattform som legger til rette for både personlig og kommersiell vekst. Vi tror at det gir bedre næring til både kundenes virksomhet og vår egen utvikling.

Alle selskapene våre er selvstendige med en uttalt vilje til å være ledende på sitt marked. Vi vokser kontinuerlig og organisk – dels ved å utvikle eksisterende tilbud, dels ved å skape helt nye selskaper og tilbud. Ambisjonen er ikke å gape over alle forretningsmuligheter, men å tilby ekspertise innen tydelig avgrensede områder.

Det snakkes mye om bærekraft. For oss betyr bærekraft å forbruke mindre enn vi gir tilbake. Denne tankegangen benyttes ofte for å forklare det økologiske kretsløpet. Vi tror at bærekraft også omfatter forretningsvirksomhet. Det betyr at vi prioriterer løsninger og rådgivning som gir oppdragsgiveren belønning for innsatsen, og at vi hjelper selskapene i vårt eget konsern å vokse i fellesskap. Denne tankegangen gjenspeiles i våre verdier nysgjerrig, omtanke og resultat.


Vi tror på menneskers evne og vilje til å skape en bedre verden


Stretch-
gruppen

Kontorer

8

Stretchgruppen har i dag kontorer på 8 steder i Norden. De ligger i Stockholm, Oslo, København, Malmö, Göteborg, Karlstad, Växjö og Östersund. Ved mange av kontorene er flere av selskapene våre representert.

Omsetning

495

2022 hade Stretchgruppen en omsetning på 495 MSEK.

Medarbeidere

320

Vi er 34 % kvinner og 66 % menn i hele konsernet. I ledende stillinger i selskapene våre er fordelingen 45 % kvinner og 55 % menn. Gjennomsnittsalderen er 37 år.

Kunder

270

Som vi har samarbeidet med i 2022.


Bærekraft

Inget annat är hållbart

Vi inom Stretchgruppen har ett ansvar att bidra till ett mer hållbart samhälle. Våra initiativ och momentum fokuserar sig på jämställdhet, jämlikhet, hållbara fungerande städer och företag samt en sund konsumtion. Vi ser potentialen i att vara drivande i den digitala utvecklingen och därigenom göra en stor positiv påverkan i vårt samhälle vi lever i.

Vi är övertygade om att hållbarhet integrerat i affärsmodellen är en förutsättning för att skapa ett långsiktigt värde, och säkerhetsställa att vi kan bibehålla våra positioner som ledande och fortsatt konkurrenskraftiga inom våra marknader där vi verkar. Både som partner och leverantör och även som arbetsgivare. Vi tror på alla människors vilja och förmåga att skapa en bättre värld.

hållbarhetsstrategi (PDF)

Bærekraft og samfunnsansvar


KARRIERE I STRETCH

Så hyggelig at nettopp du er nysgjerrig på å jobbe hos oss!

Vi tror at vi både har ansvar for og mulighet til å forandre verden. For oss er det viktig å ha mennesker rundt oss som tror på det samme som vi gjør, for bare da kan vi få ting til å skje.

Vi har store ambisjoner og tillit til at alle gjør sitt ytterste. Når vi møter motgang, kommer vi oss gjennom det sammen. Og når vi vinner, så feirer vi sammen, for vi er alle med på å påvirke fremtiden vår.

Vil du oppnå forandringer og utgjøre en forskjell sammen med oss? Da er du velkommen til å sende oss en søknad!

Karrieresiden

 


Insights by Stretch