Velkommen til Stretchgruppen

Vi tror på menneskers evne og vilje til å skape en bedre verden

IT-bransjen gjennomgår store endringer. Mange bedrifter har som mål å bli en totalleverandør på det globale markedet. Vi har valgt en annen vei.

Hvert selskap har sitt eget tydelig definerte marked, der kundenes digitalisering står i fokus. Alle IT-tjenester og produkter som tilbys skal på tydelig vis bidra til økt forretningsverdi.

Stretchgruppens ambisjon er ikke å gape over alle forretningsmuligheter i vår sektor, men å velge ut områder der vi kan skape optimal verdi for kundene. Det viktigste for oss er ikke å være størst, men å ha best innsikt i kundenes hverdag.

Vi tror på alle menneskers evne og vilje til å skape en bedre verden. Samt at vi har et kollektivt ansvar for å skape bærekraftige løsninger, for en bedre fremtid for oss og fremtidige generasjoner. Vi kaller det bærekraftig entreprenørskap.

 

Les mer om Stretchgruppen

Bærekraftig entreprenørskap

Karrieresiden

Insights by Stretch

VÅRE VERDIER

Våre verdier gjennomsyrer alle deler av virksomheten, og er limet som holder organisasjonen sammen

Å være nysgjerrig betyr at vi alltid gjør vårt ytterste for å forstå alle dimensjoner av et problem før vi gir oss i kast med det. Det betyr også at vi alltid anstrenger oss for å finne nye veier fremover, for både kundenes og vår egen del.

Viljen til å oppnå resultat er drivkraften bak alt vi gjør. Med utgangspunkt i tydelige mål og realistiske planer sørger vi for å alltid levere det vi lover. Vi er også åpne og tydelige om det som ligger utenfor vår kontroll.

Vi har en sterk vilje til å vise omtanke for mennesker i alt vi gjør. Prisen for å oppnå resultater må ikke være for høy, så vi mister mennesket av syne. Vi viser omtanke ved å ta ansvar for anbefalingene våre når det gjelder tid, kapital og konsekvenser.

More about our philosophy

Kontakt Stretchgruppen