Velkommen til Stretchgruppen

Vi tror på menneskers evne og vilje til å skape en bedre verden

IT-bransjen gjennomgår store endringer. Mange bedrifter har som mål å bli en totalleverandør på det globale markedet. Vi har valgt en annen vei.

Hvert selskap har sitt eget tydelig definerte marked, der kundenes digitalisering står i fokus. Alle IT-tjenester og produkter som tilbys skal på tydelig vis bidra til økt forretningsverdi.

Stretchgruppens ambisjon er ikke å gape over alle forretningsmuligheter i vår sektor, men å velge ut områder der vi kan skape optimal verdi for kundene. Det viktigste for oss er ikke å være størst, men å ha best innsikt i kundenes hverdag. Fordi kunden er spesialist på sine behov og på sitt forretningsområde.

Vi tror på menneskers evne og vilje til å skape en bedre verden.

 

Les mer om Stretchgruppen

Karrieresiden

Insights by Stretch

VÅRE VERDIER

Våre verdier gjennomsyrer alle deler av virksomheten, og er limet som holder organisasjonen sammen

Å være nysgjerrig betyr at vi alltid gjør vårt ytterste for å forstå alle dimensjoner av et problem før vi gir oss i kast med det. Det betyr også at vi alltid anstrenger oss for å finne nye veier fremover, for både kundenes og vår egen del.

Viljen til å oppnå resultat er drivkraften bak alt vi gjør. Med utgangspunkt i tydelige mål og realistiske planer sørger vi for å alltid levere det vi lover. Vi er også åpne og tydelige om det som ligger utenfor vår kontroll.

Vi har en sterk vilje til å vise omtanke for mennesker i alt vi gjør. Prisen for å oppnå resultater må ikke være for høy, så vi mister mennesket av syne. Vi viser omtanke ved å ta ansvar for anbefalingene våre når det gjelder tid, kapital og konsekvenser.

More about our philosophy

Kontakt Stretchgruppen