Case

Hvordan lage gode planer for endringsledelse

Planer for endringsledelse er ofte forbundet med en kommunikasjonsplan. Kommunikasjon er absolutt viktig, men hvem er riktige avsendere for kommunikasjonen? I endringsledelse er det klare forventninger til både toppledere og nærmeste ledere, og deres bidrag inn i en endringsprosess.

Det er to overordnede spørsmål som er viktige i planarbeidet:

 1. Hvordan kan vi lede de viktigste målgruppene våre gjennom endring?
 2. Hvordan kan vi aktivisere og støtte toppledere og nærmeste ledere i sine roller?

Organisasjonsendring krever individuell endring

Prosessen er lik om det er en person, fem eller tusen personer som må endre seg for at organisasjonen skal oppnå ønsket utbytte; alle må alle gå gjennom de samme 5 trinnene i en endringsreise for å være det i stand til å adoptere og bruke en endring.

Hva er ADKAR©?

ADKAR er Prosci© sin modell for ledelse av individer og organisasjonen gjennom endringsstadier.

ADKAR© er et akronym for:

 • Awarness
 • Desire
 • Knowledge
 • Ability
 • Reinforcement

Psykologien, eller logikken, i modellen er enkel; Du må først kjenne til muligheter/trusler for å få lyst til å endre deg. Du må ha lyst hvis du skal prioritere å bruke tid til å bygge kunnskap og evne til å ta noe nytt i bruk. Deretter tar det noe tid før den nye situasjonen er en normal, en vane. I denne perioden er det viktig med motivasjon og forsterkning.

Et ADKAR-planutkast er ryggraden i endringsledelse

I en plan for endringsledelse er hvert ADKAR-element en milepæl, med en måldato og et forventet gap. Er endringen både kjent ønsket og synlig er gapet lite. Er endringen uønsket, verktøyene svært forskjellig og resultater mindre synlig vil gapet være større.

Før en starter med planarbeidet må interessenter kartlegges og de viktigste målgruppene defineres. Deretter er en workshops med ideer per ADKAR-element et godt sted og starte. Gjerne per berørte gruppe hvis det er større forskjeller.

Hvordan gjennomføre en god interessentanalyse? > Kontakt oss for rådgivning.

Se våre rådgivningstjenester

Fire grunnplaner

Det er 4 grunnplaner i endringsledelse:

 1. Sponsorplan
 2. Plan for nærmeste ledere
 3. Kommunikasjonsplan
 4. Opplæringsplan

Er endringen liten kan det holde med et ADKAR-planutkast eventuelt per berørte gruppe. Er endringen større blir det viktig å involvere både toppledere (sponsorer) og nærmeste ledere, og gjøre de kjent med sin rolle, og hvilke konkrete aktiviteter eller tiltak de bør være avsendere av.

HJEM Accelerate

Del dette innlegget