Case

Følge opp prestasjon: Hvordan gjør vi det egentlig?

I Prosci sin verktøykasse legges det opp til tre måter å følge opp hvordan initiativet ligger an i arbeidet med å få med seg viktige målgrupper på endringsreisen.

 • Prosci Change Triangel (PCT) – en helsesjekk for initiativet

Prosci Change Triangel (PCT) som er en evaluering av om ledelsen som trengs for å få til endringen er på plass. Her evalueres prestasjoner av Sponsorer eller bestillere av initiativet, prosjektledere og endringsleder. I tillegg om definisjonen av suksess er klar. Denne evalueringen er ingen sikring av suksess, men har vi de tre lederpilarene på plass ligger det godt til rette for suksess. Ta kontakt med oss hvis du ønsker kurs, rådgivning eller workshops.

 • ADKAR-statussjekk

Hvordan ligger vi an i henhold til å lede målgruppene våre gjennom endringsreisen? ADKAR er et akronym for Awarness, Desire, Knowledge, Ability og Reinforcement. Psykologien, eller logikken, er enkel; Du må først kjenne til noe eller være bevisst muligheter/trusler for å få lyst, eller ønske om å delta; og å bruke tid til å bygge kunnskap og evne til å ta noe i bruk. Deretter tar det noe tid før ny lærdom blir til nye vaner. I denne perioden er det viktig med motivasjon og forsterkning.

 • Hvordan ligger vi an i henhold til planer? Denne forklarer seg vel selv 😉

Hvordan lage gode planer for endringsledelse?

Hvorfor målinger?

Prosci står for Professional Science og har verdens største erfaringsbase og forskning på endringsledelse. Over 25 % av forskningen kommer fra Europa. Funn fra forskning viser at de tre viktigste bidragsyterne til suksess og for å opprettholde innsats er:

 1. Støtte fra ledelsen
 2. Måle fremgang
 3. Kommunikasjon som oppmuntrer til tilbakemelding

Eksempler på praktiske måter å måle ADKAR-status på

 • Spørreundersøkelser
 • Intervjuer
 • Fokusgruppe
 • “Møter” ansikt til ansikt
 • Kunnskapstester
 • Forretningsresultater
 • Prat i sosiale kanaler
 • Online meningsmålinger
 • Ferdighetsdemonstrasjoner
 • Forvaltningsrevisjon
 • Uttrekk av systemdata

Se to praktiske eksmpler fra reele caser.

Rådgivningstjenester

HJEM Accelerate

Del dette innlegget