Nyheter

Investering i endringsledelse – avgjørende for suksess

Med god endringsledelse øker sjansene betraktelig for å du skal lykkes med din endringsprosess. Men hvordan rettferdiggjør du kostnaden i form av tid, arbeid og innsats som kreves for å levere god endringsledelse?

Her er det viktig å huske på at prosjektets gevinster er direkte knyttet til resultatet av god endringsledelse. Altså vil engasjerte medarbeidere som tar i bruk en ny løsning på en god og effektiv måte, være nøkkelen til dine gevinster.

Vi pleier å spørre: hva er verdien av den nye løsningen hvis ingen bruker den?

Endringsledelse er avgjørende for å oppnå ønskede resultater. Hvis vi skal øke forståelsen for, og investeringsviljen i, endringsledelse, så må vi synliggjøre nytten av endringsledelse i form av forventede prosjektgevinster. Når ledelsen i bedrifter ser denne sammenhengen vil det ikke lenger være spørsmål om om det er nødvendig å investere i endringsledelse, spørsmålet blir hvor fort vi kan komme i gang.

Når ansatte raskt og effektivt tar i bruk ny måte å jobbe på, realiseres gevinster. Endringsledelse øker dermed brukeradopsjon, som fører til høyere prosjektavkastning.

I motsetning vil manglende fokus på menneskesiden i en endringsprosess gjør at prosjektgevinster ikke blir realisert, og føre til økte kostnader, både økonomisk form av motstand og mistrivsel. Derfor er investering i endringsledelse nødvendig. Det reduserer risiko og bidrar til vellykkede prosjekter.

Tre ting å huske på:

  1. Investering i endringsledelse realiserer gevinster
  2. Brukeradopsjon har direkte innvirkning på prosjektets resultater
  3. Sett søkelys på gevinstene av endringsledelse, nemlig reduserte kostnader og risiko, da øker du investeringsviljen i endringsledelse. Nøkkelen ligger i få menneskene med, raskt, effektivt og med riktig kompetanse.

Endringsledelse kan være avgjørende for om din investering er lønnsom eller ikke. Har du råd til å la være?

Vil du vite mer?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale. Våre eksperter kan hjelpe deg med å kartlegge dine behov.

Kontakt oss

Del dette innlegget