Stretch Procurement AB

Et fremtidssikret innkjøp med Stretch Procurement

Stretch Procurement AB

Innkjøp i en fremtidssikret bedrift

Tenk deg at bedriften din har et strategisk møte med fokus på å fremskynde markedsføringen av et produkt for å oppnå konkurransefordeler. Innkjøpssjefen foreslår et alternativ til å bruke en leverandørutviklet tilpasset design og produksjonsprosess som låser bedriftens fremtidige produktkart til kun én leverandør.

Ideen hans er å benytte designbasert anbud (DBB), slik at potensielle leverandører kan foreslå en produktdesign og produksjonsprosess som bygger en tilpasset design som bedriften eier, og som bruker allment tilgjengelige komponenter.

Denne innkjøpsorganisasjonen har lyktes med å bruke moderne teknologi til å skape sitt mandat. Hele innkjøpsfunksjonen benytter begreper som Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning (ML) og Advanced Analytics i arbeidet.

Effekten er at markedsinnsikt veves inn i spend/leverandørdata for å tilby kategorisjefer prediktiv analyse. Erfaring og kunnskap fra tidligere prosjekter fanges opp, organiseres og gjenbrukes. Rutineoppgaver automatiseres, slik at det blir overflødig å håndtere en innkjøpsforespørsel før den konverteres til en innkjøpsordre.

Det er dette vi mener med et fremtidssikret innkjøp. En digitalisert partnerfunksjon som fokuserer på verdiskapning i bedriften. Vi i Stretch Procurement hjelper deg å lykkes på denne reisen.


Stretch Procurement for mer bærekraftig utvikling

Alle bedrifter med bærekraft på agendaen stiller seg stadig spørsmålet om hvordan en stor ambisjon skal kunne føre til reell forandring. Det holder ikke lenger å fortelle hva som er målet – i dag kreves det bevis for hvordan bedriften rent konkret omstiller seg til en sirkulær økonomi som omfatter både kunde og leverandørledd.

Når bærekraft blir transparent og integreres i både leverandøravtaler og forretningssystemer, tvinges hele kjeden til å tilpasse seg og bli sirkulær på ekte. Stretch Procurement hjelper alle typer virksomheter med å etterleve og utvikle etiske retningslinjer og bærekraftpolicyer over tid. Vi gjør kort og godt bærekraftarbeidet mer bærekraftig.


Stretch Procurement for økt innovasjon

I en tid der alt forventes å gå raskere, fungere bedre og koste minst mulig, øker outsourcing innen alle typer virksomheter. Det som tidligere var en del av kjernevirksomheten, kan i dag gjøres både bedre og mer effektivt innenfor rammen av velfungerende leverandørnettverk. Når verdien i større grad skapes utenfor egen virksomhet, blir kontroll helt avgjørende.

Stretch Procurement bidrar til å både frigjøre og øke innovasjonskraften i samarbeid med eksterne leverandører. Vi sørger for at proaktivitet, problemløsing og samarbeid blir en naturlig del av hele virksomheten. Og ikke minst at det forblir slik.


Stretch Procurement for redusert risiko

Å styre risiko er en av de store utfordringene i alle virksomheter. I en globalisert verden der forretninger er grenseløse og leverandørleddet en forlengelse av virksomheten, må det være både beredskap og prosesser på plass for å håndtere uforutsette hendelser.

Stretch Procurement hjelper virksomheter å kvantitativt måle og forutse ulike risikoscenarioer. Ved å koble smarte algoritmer til løpende datainnsamling kan vi på forhånd vurdere sannsynligheten for at noe virksomhetskritisk skal skje. Vi bidrar også på rent strategisk nivå for blant annet å utvikle evnen til å regionalisere deler av virksomheten ved behov. Vi gir kundene mer tid til å utvikle virksomheten i stedet for å bekymre seg for det som truer den.


Kontakt oss