Leading Teams Through Change

Kurs i Endringsledere for mellomledere

Dette kurset fokuserer på mellomledernes kritiske rolle i endringsprosesser. Forskning viser at ansatte ser til nærmeste leder for å få informasjon om endringer og forstå hvordan endringen treffer de personlig. Til tross for dette, undervurderer mange mellomledere sin betydning eller er usikre på hvordan de best støtter sine ansatte gjennom endringer.

I kurset får mellomledere mulighet til å utvikle sin endringskompetanse, bli kjent med hva som forventes av rollen i endringsprosesser og et praktisk rammeverk for effektiv endringsledelse. Deltakerne vil lære å identifisere egne barrierer mot endring og hvordan de proaktivt kan forebygge motstand og lede sine team gjennom endringsprosesser.

 Programmet er tilgjengelig både virtuelt og fysisk, men vi anbefaler fysisk tilstedeværelse.

Kurset går over en dag:

•  08:00 – 17:00

*Ønsker du andre tidspunkter – ta kontakt 

 

Hvem er dette kurset for?

Dette kurset er utformet for å styrke endringskompetansen til alle som leder ansatte gjennom endringer, fra frontlinjeledere til seniorledere.

Merk at dette programmet ikke er rettet mot prosjektledere eller endringsledere som har ansvar for å planlegge endringsledelse. For dem anbefales Prosci’s Sertifiseringsprogram.

HJEM Accelerate

Del dette innlegget