Leading Teams Through Change

Leading Teams Through Change

Lede team gjennom endring

Dette kurset er designet for å mobilisere mellomledere til å bli aktive endringsledere for sine team. Deltakere vil lære hvordan de kan forberede seg selv på endring gjennom praktiske aktiviteter, samt hvordan de i praksis kan lede sine ansatte og sitt team gjennom endring. Kurset gir mellomledere et praktisk rammeverk og relevante verktøy som de trenger for å bli effektive endringsledere.

 LAST NED ONEPAGER OM KURSET  

KONTAKT OSS


Varighet: 8 timer

Antall deltakere: 8-16

Format: Virtuelt eller fysisk

Type: Bedriftsinternt

Pris: På forespørsel

Målgruppe

  • Kurset er designet for å bygge endringskompetanse og ferdigheter for mellomledere som har ansvar for å få med seg sitt team gjennom endring.

Læringsmål

  • Forstå grunnleggende endringskonsepter
  • Få innsikt i relevante forskningsfunn fra Prosci’s omfattende studier
  • Være i stand til å anvende Prosci’s ADKAR-modell for å fasilitere endring på individnivå
  • Forstå hvordan man leder et team gjennom endring ved å fylle CLARC-rollene (communicator, liaison, advocate, resistance manager, coach)
  • Få tilgang til en robust og praksisnær guide i endringsledelse for mellomledere