Case

Tenk ADKAR når du skal i gang med produktteam

SCRUM er et eksempel på rammeverk for utvikling av komplekse produkter, steg for steg – med kontinuerlig testing og tilbakemeldinger. Å innføre smidig utvikling gjøres med et mål om at organisasjonen skal komme raskere fremover i produktutviklingen, og med bruk av produktet, enn det de gjør i dag.

SCRUM brukes gjerne i prosjekter, men SCRUM-tilnærminger kan også brukes i kontinuerlig utvikling, for eksempel i et produktteam (Link til sak om prosjektledelse vs produktledelse).

Subheading: Hvilket ansvar ligger i ScrumMaster sin rolle?

En ScrumMaster eller en teamlead-rolle har ansvar for tre målgrupper; Organisasjonen, Scrum Teamet og Produkteier. Ansvaret består i det å løfte kunnskap og kompetanse, fasilitering av prosessen, gi support og rydde unna hindre med mer.

Subheading: Så hvor i alle dager skal man begynne?

Her kommer Prosci sitt rammeverk med blant annet ADKAR inn som ett nyttig verktøy.

Ser vi på ScrumMaster sin rolle i lys av ADKAR for brukeradopsjon får du noen tydelige aksjonspunkter for de tre målgruppene:

ADKAR/Målgruppe Produkteier Scrum Team Organisasjonen
Awarness (kjennskap til) x x x
Desire (lyst eller ønske) x x x
Knowledge (kunnskap) x x x
Ability (evne) x x
Reinforcement (forsterke/vedlikeholde) x x

 

Hvem i organisasjonen er dine interessenter?

Interessentene er personer og grupper som kan påvirke, vil bli påvirket av, eller oppfatter at de vil bli påvirket av initiativet, forvaltningens gjennomføring eller resultater. Hvem eier endringsinitiativet (fra topp), hvilke linjer eller avdelinger blir truffet direkte av endringen, og hvordan? Hvilken kjennskap, lyst og kunnskap har de i dag om SCRUM?

Tre berørte parter; Produkteier, produktteam og ledere i organisasjonen

Hvem er produkteier og hva er personens kjennskap, lyst, kunnskap og erfaring med Scrum i dag? Hvem skal være med i Produktteamet og hva er hver av deltakernes kjennskap, lyst, kunnskap og erfaring med Scrum i dag? Hvem er sponsor, eller toppleder, som ønsker overgang til mer smidig utvikling?

Trenger du rådgivning for utvikling av en interessentanalyse og/eller kartlegging av hvordan endringen treffer forskjellige målgrupper? Kontakt oss for rådgivning

Rådgivningstjenester

HJEM Accelerate

 

Del dette innlegget