Vi tilbyr tjenester innen 5 kategorier

Endringsledelse

Endringsledelse er en strukturert tilnærming til å engasjere folk som er berørt av utvikling og endring (både ledere og brukere). Målet er å sikre adopsjon, ferdigheter og faktisk bruk. Gjennom å lede en strukturert og tilpasset prosess (fra nåsituasjon, i en overgangsfase og til en fremtidig, ønsket situasjon) legges det til rette for at organisasjonen får forventet utbytte, innenfor rammene av tid og budsjett.

Forskning fra Prosci© viser at god endringsledelse gir 7 ganger større sannsynlighet for suksess.

Forbedrede tilnærming for endring og en risikotilpasset strategi for endringsledelse

 • Definere suksess – Hva skal vi oppnå?
 • Definere påvirkning – Hvem må gjøre jobben sin annerledes og hvordan?
 • Definere tilnærming – Hva skal til for å oppnå suksess?

Utvikle planer og lede endring

 • Planlegge og utføre – Hva skal vi gjøre for å forberede, utstyre og støtte folk?
 • Følge opp prestasjon – Hvordan gjør vi det?
 • Tilpasse tiltak – Hvilke tilpasninger trenger vi å gjøre?

Opprettholde utbytte

 • Evaluere prestasjoner – Nå, hvor er vi? Er vi ferdige snart?
 • Opprettholde endring – Hva trengs for å sikre at endringer sitter?
 • Overføre eierskap – Hvem vil overta eierskap og opprettholde utbytte?

VI KAN BIDRA MED:

 • Gjennomføre en «helsesjekk» om initiativet er rigget for suksess
 • Kartlegge relevante interessenter og brukere
 • Sponsorkartlegging og oppfølging
 • Kartlegge hvordan endringen treffer de mest berørte gruppene
 • Tilpasse og skalere tilnærmingen basert på risiko (evaluere organisasjonens modenhet og type endring)
 • Forebygge motstand (forskning viser at 50% av motstand kan forebygges)
 • Utarbeide gevinstplan og suksess kriterier
 • Utarbeide endringsledelsesplaner
 • Oppfølging av prestasjon av organisasjonen og individer gjennom ADKAR-stadier (er vi i rute til go-live?)
 • Coaching av ledere inkludert håndtering av motstand
 • Koordinere arbeid i samarbeid med andre relevante ressurser
 • Bygge kunnskap om endringsledelse internt
 • Utvikle tiltak for opprettholdelse av endringen

Kommunikasjon

UTARBEIDELSE AV PLAN OG AKTIVITETER SOM:

 • Kartlegge GAP og sette opp målrettede tiltak får å lede folk gjennom endringens faser (ADKAR)
 • Spisse kommunikasjonsbudskap
 • Kartlegge og opprette kommunikasjonskanaler
 • Utarbeidelse av kommunikasjonsmaterielle
 • Kommunikasjon tilpasset målgrupper
 • Planlegging og gjennomføring av tiltak som allmøter, intranettsaker med mer.
 • Utarbeide videoer og bilder for internkommunikasjon
 • Følge opp planer og ulike kommunikasjonsaktiviteter
 • Motivere og skape engasjement

Opplæring

UTARBEIDELSE AV PLAN OG AKTIVITETER SOM:

 • Kartlegge behov for opplæring gjennom å analysere dagens situasjon mot fremtidig ønsket situasjon
 • Opprette og onboarde superbrukere som vil lære opp og støtte andre kollegaer
 • Planlegge og utarbeide workshops med diskusjoner, gruppearbeid og hands-on øvelser
 • Utvikling av opplæringsplan
 • Utvikle tilpasset opplæringsmateriell som opplæringsvideoer og/eller håndbøker
 • Testing av opplæringsmateriell på reelle brukere
 • Koordinering av opplæringsaktiviteter
 • Fasilitering og gjennomføring av opplæring (digitalt og fysisk)

Sponsor

UTARBEIDELSE AV PLAN OG AKTIVITETER SOM:

 • Har vi de sponsorene ((topp)ledere som eier/støtter endringen) vi trenger?
 • Onboarde sponsor(er) i sin rolle i innføringen
 • Lederutvikling – tilpasset støtte etter sponsor sitt behov
 • Hvilke aktiviteter skal sponsor være avsender av?
 • Utarbeide materiell/sponsor briefinger

Nærmeste leder

UTARBEIDELSE AV PLAN OG AKTIVITETER SOM:

 • Kartlegge nærmeste leder(e)
 • Onboarde nærmeste leder(e) i sin rolle i innføringen
 • Lederutvikling – tilpasset støtte etter nærmeste leders behov
 • Hvilke aktiviteter skal nærmeste leder være avsender av?
 • Utarbeide materiell for nærmeste leder

 

Kontakt oss

HJEM Accelerate

Del dette innlegget