Nyheter

8 tips hvis du vil unngå å lykkes med dine endringsinitiativ

Det finnes flere ting du kan gjøre dersom du absolutt ikke ønsker å oppnå resultat i et endringsprosjekt. Dette er noe de aller fleste ønsker å unngå, men det er fortsatt mange feller et endringsinitiativ kan havne i. Nedenfor kan du lese om åtte «tips» som du kan ta stilling til før, underveis og etter for å sikre at den nye endringen ikke oppnår resultater.  Hvis du derimot ønsker oppnå resultater kan du bruke den samme listen, bare gjøre det motsatte. Du kan rett og slett se på dette som en huskeliste for noen av de vanligste fallgruvene i endringsprosjekter.

Unngå å peke ut retningen eller konkrete mål 

Kanskje det viktigste momentet for å ikke lykkes med endring er å ikke sette seg mål. Uten konkrete mål og en tydelig retning vil det være helt umulig og avgjøre om man har oppnådd resultater, samtidig som man ikke har noen klar retning man ønsker bevege seg mot. Ingen vet hvilken vei organisasjonen skal, noe som er viktig om man ønsker å feile, for da er det ingen som kan trekke i riktig retning og da vil man garantert ikke nå et mål.

Ikke involver de ansatte

Endring på organisasjonsnivå skjer ved at hvert enkelt individ endrer seg. Dersom du ikke ønsker å lykkes med et endringsinitiativ, så kan en god strategi være å unngå å involvere de ansatte. Her er det særlig relevant å sørge for at det ikke blir klarhet i hvorfor endringen skal skje og hva man kan forvente som følger av endringen.

Hvis du er prosjekteier, ikke vær tilgjengelig!

De siste 22 årene har Prosci gjennomført 11 studier med flere tusen deltakere fra hele verden. Svaret på hva som er viktigst for å lykkes med endring har konsekvent vært det samme i samtlige studier- en aktiv og synlig sponsor/prosjekteier. Vedkommende har også innflytelse på en vesentlig andel av menneskene i organisasjonen som påvirkes av endringen. På bakgrunn av dette vil det derfor vært svært hensiktsmessig å droppe å ha en aktiv og synlig sponsor dersom du ønsker å ikke lykkes.

Forvent umiddelbar endring

Endring skjer ikke umiddelbart. For å lykkes med endringsarbeidet burde man derfor anse endring som en prosess som skjer både på individnivå og organisasjonsnivå. Men hvis man først må gjøre endringer vil det å etablere urealistiske forventinger være en skikkelig brems på motivasjonen.

Unngå å være proaktiv og strukturert

I det nyeste studiet til Prosci vises det at tidlig involvering også gir deltakere i prosjekter en unik mulighet til å strukturere sin tilnærming på et annet nivå enn de som får ta del i endringer kort tid i forveien. For å unngå optimal brukeradopsjon er det derfor gunstig å unngå å være proaktiv og strukturert i endringsarbeidet.

Vend blikket innover

Endring skjer kontinuerlig og hele tiden, enten vi liker det eller ikke. For å unngå å måtte endre seg eller ta del i endring kan det være lurt å ikke heve blikket og få oversikt. Ved å ikke stille seg selv spørsmål som “Hva rører seg i bransjen?” og “Har vi kjørt oss fast i et mønster eller en kultur?” så slipper du også endre deg. Da kan du fortsette jobbe på den måten du “alltid har gjort”.

Kartlegging

Hvis du blir utsatt for en endring og det er ingen annen utvei så er det ekstra arbeid om du kartlegger nåsituasjonen. Da kan du med stor sannsynlighet risikere å måtte finne styrker og svakheter ved din organisasjon. Dette kan jo selvsagt føre til utvikling og en felles forståelse for alle involverte om hvor organisasjonen står i dag.

Du møter ikke motstand om du ikke endrer deg

Motstand er en naturlig del av en endringsprosess og det å planlegge hvordan man skal håndtere potensiell motstand har vist seg være svært effektivt. Aktiv håndtering av motstand, kombinert med proaktive tiltak for å bygge bevissthet, adopsjon og ferdigheter er nøkkelord for vellykket endring. Men det krever jo at man faktisk planlegger, så minste motstandsvei er jo nettopp uten å endre seg. Hvis du ikke ønsker lykkes må du med andre ord la motstanden “surre og gå”, kanskje til og med applaudere den.

Skrevet av: June Oppøyen

Del dette innlegget