Nyheter

Hva og hvorfor endringsledelse?

Første uke etter sommerferien og teksten «Endringsledelse? Et idiotisk begrep. Det er så kørka at det er helt ufattelig» lyser mot oss fra en artikkel i DN om Nikolai Tangen sitt syn på ledelse med det menneskelige aspektet i fokus. Dette gjorde oss nyfikna och skapte et godt grunnlag for gode refleksjoner og diskusjoner mellom dyktige kollegaer i Stretch Accelerate.

Så hva er egentlig endringsledelse spør vi Jarle Pollestad som er en av våre Prosci instruktører.

I Prosci ser vi på endringslederen som en tilrettelegger. Her kan dere tenke dere en regissør som skal få skuespillerne til å “skinne på scenen”. Disse kan være Sponsor (eller nettverk av sponsorer eller ledere, typisk mellomledere, som skal utøve sin rolle overfor sine ansatte, prosjektdeltakere eller sluttbrukere, slik at flest mulig kommer igjennom endringen på en god måte.

Så hvordan jobber egentlig en endringsleder?

Endringslederen gjør “spillerene”, sponsor og ledere gode ved å utstyre dem med gode verktøy for gjennomføring av god /suksessfull endringsledelse (i.e. PCT, ADKAR etc). I tillegg vil en endringsleder også utfordre ved å stille åpne spørsmål i tillegg til å gi råd. Effekten er at Sponsor/ledere tar ett større eierskap og synliggjør dette gjennom tilstedeværelse og god kommunikasjon.

Effekten kaller vi “optimal brukeradposjon” dvs. flest mulig tar i bruk den nye løsningen eller tilpasser seg den nye forretningsprosessen raskt og på en profesjonell måte.

Så hvor viktig brukeradopsjon i praksis i et IT-prosjekt? Vi spør vår endringsleder og Prosci instruktør Eirik Hansen. Veldig mange prosjekter feiler fordi man ikke planlegger for brukeradopsjon. Som regel er en stor del av gevinstene knyttet til at mennesker endrer måten de jobber på. Ofte snakker man mye om dette i business case og innledende faser for deretter og kun fokusere på tekniske leveranser i resten av prosjektet.

Endringsledelse kan også være verdifullt på andre arenaer enn arbeidsplassen. Vi er alle en form for endringsledere i våre egne liv. Kanskje det er en uvane man ønsker å slutte med eller at man ønsker gå fra en uønsket nåsituasjon til en ønsket fremtidig situasjon. For å danne en ny vane er det avgjørende med planlegging og konkrete mål. Ved å forstå hvorfor endringen bør skje og tilegne seg kunnskap om hvordan hverdagen vil se ut før og etter endringen vil skape grobunn for trygghet og motivasjon. Mål gir mening og mening gir motivasjon. 3 key takeaways

1. En endringsleder kan sammenlignes med en regissør som sikrer at både produksjonsteamet, manusforfattere og skuespillerne skinner. En viktig rolle som komplementerer, men ikke erstatter noen av de andre rollene.

2. Brukeradopsjon kommer ikke av seg selv i de fleste tilfeller. Ulike grupper og individer har ulike behov som man må forstå. Resultatet av dette arbeidet kan i svært stor grad avgjøre lønnsomheten av en investering, for eksempel om flyavgangene faktisk går når de skal.

3. Varig endring på organisasjonsnivå skapes ved at hvert enkelt individ endrer seg. Verktøyene, som for eksempel ADKAR, til endringsledelse kan benyttes for endringer også for et enkelt individ. For eksempel når det kommer til trening og livsstilsendringer.

 

Stretch accelerate

Del dette innlegget