Endringsledelse

Sjekkliste for endringsledelse

Ethvert prosjekt som endrer på de ansattes arbeidshverdag, vil ha elementer av menneskelige faktorer som vil påvirke gevinstrealiseringen i positiv eller negativ retning, avhengig av hvor godt disse håndteres.

Flere undersøkelser viser en sterk korrelasjon mellom kvaliteten på endringsledelsesarbeidet som gjøres i forbindelse med slike prosjekter og hvor godt man lykkes med å oppnå eller overgå definerte mål og ferdigstille til planlagt tid og kost (Prosci 2018 Benchmarking Data from 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017; McKinsey Quaterley 2002, 4 «Helping employees embrace change»).

Endringsledelse av høy kvalitet skaper verdi

Hovedfunn fra Prosci sine benchmarking studier 2018 viser at prosjekter med endringsledelse av høy kvalitet har:

 • 78% større sannsynlighet for å oppnå eller overgå sine mål
 • 55% større sannsynlighet for å ferdigstille før eller på tidsplan
 • 29% større sannsynlighet for å ferdigstille på eller under budsjett

Hvordan vet man om endringsledelsesarbeidet holder god nok kvalitet?

Prosci har satt sammen en praktisk og brukervennlig sjekkliste for endringsledelse som kan gi en indikasjon på om prosjektets og/eller organisasjonens generelle endringsledelsestilnærming er proaktivt, systematisk og grundig. Ved hjelp av denne sjekklisten kan man forberede seg på kommende prosjekter, analysere fremdrift på nåværende prosjekter og diskutere endringsledelse med andre.

Sjekkliste for endringsledelse inkluderer følgende elementer:

 • Strategi
 • Planlegging
 • Måling av risiko og organisasjonens modenhet
 • Kvalitet på støtte fra toppledelsen (sponsorer)
 • Kommunikasjon
 • Involvering og aktiv bruk av mellomledere (støtte av ansatte)
 • Håndtering av motstand mot endring
 • Opplæring
 • Forsterkning av endring

Last ned sjekkliste for endringsledelse hersjekkliste for endringsledelse

Del dette innlegget