Bærekraftig entreprenørskap

Vi har tatt ett standpunkt

Ved å gjøre bærekraft enklere å forstå, kan vi øke engasjementet og fremme en bredere adopsjon av bærekraftige løsninger. Vi har et kollektivt ansvar for å gjøre bærekraft tilgjengelig og for å skape en bedre fremtid for fremtidige generasjoner.

"Skru på Iyden" i filmen for best opplevelse!


Hva mener vi med bærekraftig entreprenøskap?

I sin enkelhet handler det om å opprettholde en balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter for å møte våre nåværende behov, uten å kompromittere fremtidige generasjoners evne til å tilfredsstille sine. Vi vil fortsette å gjøre det vi kan for å etterlate et positivt fotavtrykk, både fra oss og fra våre kunder.

For oss handler økonomisk bærekraft om å sikre en økonomi som gjør at vi kan fortsette å bygge en arbeidsplass med entreprenørskap i fokus, som igjen skaper verdi for våre kunder, ansatte og aksjonærer.

Miljømessig bærekraft er ikke bare viktig for oss, men for samfunnet som helhet. For oss handler det om å redusere vårt negative fotavtrykk gjennom våre valg når det gjelder ressursbruk. Samtidig hjelper vi våre kunder med å endre sitt fotavtrykk til det positive ved hjelp av langsiktige bærekraftige løsninger.

For oss er sosial bærekraft også svært viktig, både for våre ansatte og samfunnet vi lever i. For oss handler det om likestilling, inkludering og trygghet – noe vi jobber aktivt med.

Vi står for bærekraftig entreprenørskap. Stretchgrupen består av mennesker som starter bedrifter og sammen driver selskaper med fokus på å skape både kortsiktige og langsiktige bærekraftige løsninger for våre kunder. Vi streber også etter å integrere økonomisk og sosial suksess, med positive miljømessige og sosiale konsekvenser.

Les hele manifestet

Våre målsettinger

Samarbeid & partnere

Artikler & insights

Kudos


Bærekraftsmål

Våre målsettinger

Å sette mål er en ting. Å skape de rette forholdene for å oppnå mål er en annen. Derfor har valgt å sette sammen en gruppe dedikerte medarbeidere fra flere av våre selskaper – fordi vi mener alvor med å gi oss selv de beste forutsetningene for å engasjere hele konsernet i vårt felles bærekraftsarbeid.

Selv om vi gjerne vil, vet vi at vi ikke kan være overalt samtidig. Basert på en vesentlighetsanalyse vet vi nå hvor det er mulig for oss å skape mest effekt. Så med FNs globale bærekraftsmål som fundament har vi skapt vår retning og satt våre mål.

Våre delmål

 • Overordnet
  • 17.6 Kunnskapsdeling med partnere
   17.17 Samarbeid – oppmuntre til effektive partnerskap
 • Økonomi
  • 8.2  Produktivitet – diversifisering, teknologisk innovasjon og oppgradering
   8.4  Ressurseffektivitet
   8.5  Ansettelse og arbeidsforhold
   8.8  Beskyttelse av arbeidstakernes rettigheter og trygt arbeidsmiljø

   10.2  Inkludering og mangfold

   12.2  Bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser
   12.6  Rapport om bærekraft
 • Social
  • 5.1  Diskriminering
   5.5  Inkludering i arbeidslivet

   16.7  Sikre lydhøre, inkluderende og representative beslutningsprosesser
 • Miljö
  • 13.3  Kunnskap og kapasitet til å håndtere klimaendringer

Samarbeid & partnere

Sammen er vi sterke og kan skape enda større effekt enn vi kan alene. Vi velger derfor aktivt å søke og skape nye samarbeid med aktører i markedet som deler vårt syn og våre mål.

Dette gjør vi

CORPORATE GOOD

Stretch har med veiledning fra Corporate Good jobbet systematisk med aktivt samfunnsansvar siden 2017. Corporate Good arbeider for at bærekraft skal være integrert i bedrifters kjernevirksomhet.

Les mer

SYKEHUSBARN

Stiftelsen Sykehusbarn jobber for at alle barn på sykehus skal ha gode opplevelser fylt med magiske øyeblikk og glede under behandlingsperioden. Stretch har ved flere anledninger hatt gleden av å delta på dugnad for å pakke inn gaver og aktivitetspakker til barn på sykehus.

Les mer

OSLO RØDE KORS

Nettverk etter soning er et tilbakeføringstilbud for straffedømte som ønsker varig og positiv livsendring. I mai 2022 bidro vi i Stretch på dugnad for å gjøre klart familiesenteret og området rundt til sommerens store innrykk.

Les mer

BLÅ KORS BARNAS STASJON

Blåkors driver organisasjonen Barnas Stasjon der familier får støtte i foreldrerollen, gjennom foreldreveiledningskurs og opplevelser for hele familien eller barnet alene. Vi i Stretch har samarbeidet med Barnas Stasjon i flere år

Les mer

MØBELMEGLERNE

Våre møbler på Oslo kontoret kommer fra MøbelMeglerne. MøbelMeglerne baserer seg på gjenbruk og selger kun brukte kontormøbler.

Les mer

ARTISTI

Artisti Profil AS er vår leverandør på profileringssprodukter. De har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2008 og har et mål om å være den ledende bedriften innenfor sin bransje i arbeidet med etisk handel og bærekraftig forretningspraksis.

Les mer