Case

Hvordan sikre en god overgang fra prosjektledelse til produktledelse?

Formål med å gå over fra utvikling i prosjekter (for deretter overleveranse til drift) til utvikling i produktteam er gjerne å korte ned veien til å skaffe resultater ledelsen vil ha. Businesscase og milepælsplaner kastes til fordel for kontinuerlig utvikling. Det krever både produktteam med god forretningsforståelse og ledere som tørr å slippe noe av kontrollen.

Det er få organisasjoner som går rett fra prosjekt til produkt. I noen selskaper kommer initiativer nedenfra, i andre er det også forankret i toppledelsen. Felles for mange organisasjoner er at de opplever en humpete vei frem mot ønske om en mer smidig fremtidig situasjon.

Temaet, fra prosjekt til produkt, diskuteres ofte på sertifiseringskurs innen Prosci endringsledelse, og manglende lederskap og forståelse av hvordan endringen kan tilnærmes er en gjenganger.

Her er noen matnyttige spørsmål:

  • Hvorfor skal vi gå over fra prosjektledelse til produktledelse?
  • Hva innebærer endringen konkret for prosesser, systemer, verktøy, roller, tankesett og holdninger?
  • Hvem må endre måten å jobbe på?
  • Hvilke roller trengs i et produktteam, og hva kjennetegner rollene?
  • Hvem skal inneha rollene?
  • Hvordan støtte de og gjøre de gode?

Unngå en for humpete vei og å miste de gode folka

For mange er det ikke et mål å gå over fra dagens drift til produktteam, men å finne en smidig mellomting mellom enkelte produktteam og dagens drift.

Listen over roller som blir truffet av en endring som dette er uansett lang. Fra toppledelsen, personalledere, fagledere til designere og testere. Noen roller blir overflødig, noen kommer til og andre endres.

Vær bevist på at dette er en større endring. Skal det bli en kortere vei til resultater og mindre slitasje på folk trengs en bevist tilnærming til hvorfor vi gjør dette, hva konkret endringen innebærer i deres organisasjon og hvem som blir truffet av endringen.

Ved å tilnærme seg opprettelse av produktteam som et initiativ kan dere rigge endringen rett i deres organisasjon, legge til rette for nye måter å jobbe på og, ikke minst, oppnå ønsket utbytte.

Trenger du hjelp i utarbeidelse av en risikotilpasset endringsledelsesstrategi? Kontakt oss for rådgivning.

Rådgivningstjenester

Les mer om smidig utvikling i “Tenk ADKAR når du skal i gang med produktteam”

HJEM Accelerate

Del dette innlegget