Case

Bedre oversikt gjennom kostnadskontroll

Kunden er et globalt konsern med produkter innenfor bygging av hus, infrastruktur og industrielle fasiliteter. Selskapet tilrettelegger gjennom sine operasjoner for en økende verdensbefolkning, behov for boliger, mobilitet og økonomisk vekst. Behovet for å forbedre kostnadskontrollen i selskapet ledet til kontakten med Stretch InProcure og et prosjektløp som inkluderte implementering av kostnadskontroll-programvaren Spendency. Grunnet selskapets vekst gjennom flere oppkjøp fantes det mange ERP-systemer og det var utfordrende å få oversikt over hva som ble kjøpt inn.

Stretch InProcure har hjulpet oss med å tilpasse et helt nytt kostnadskontroll-system og vist hvordan vi kan utnytte mulighetene det gir. De har vært en trygg støttespiller gjennom hele prosessen og bidratt til å øke presisjonen på vår kategoristyring

– Head of Procurement, Northern Europe

Som et første steg mot forbedret kontroll på innkjøpskostnadene hadde kunden nylig utviklet et sentralt kategoritre. Dette var delvis rullet ut med noen av datterselskapene flyttet over på det nye treet, mens andre datterselskaper fortsatt benyttet sine egne kategoritrær.

Med flere forskjellige ERP-systemer i bruk blant datter-selskapene var det utfordrende å samle kostnads-informasjon og å jobbe mer aktivt med kategoristyring. Stretch InProcure ble engasjert for å samle fakturainformasjon fra alle underselskapene i Norge, Sverige og Danmark i Spendency og å sette opp løsningen.

Løsningen ble satt opp på en slik måte at alle nivåer skulle ha nytte av løsningen. Fra innkjøperne i underseskapene, C-nivået og interessenter i konsernet. Vi løste dette med en datafiltrering i Spendency som gav kundens ressursene mulighet til å jobbe med kostnadsanalyse på alle nivåer i selskapet.

Etter fullført implementasjon og opplæring leverte Stretch InProcure våre anbefalinger til hvordan kunden kan jobbe med kategoristyring, datakvalitet og Spendency fremover for optimal gevinstrealisering. Hittill har kunden oppnådd følgende fordeler ved sin nye spend management satsning:

  • Verdifull innsikt i sine innkjøpsmønstre
  • Effektive sourcing-sykluser og kostnadsbesparelser
  • Forbedret datakvalitet og aggregert innkjøpsdata.
  • Samlet data
  • Forbedret analyse og rapportering
  • Grunlag for forbedring av kategoritre

I rollen som implementasjonspartner og rådgiver var Stretch InProcure sentral i å implementere den nye kostnadskontroll-programmvaren i tillegg til å fungere som rådgiver for kunden.

Skal du gjennomføre et anskaffelses– eller digitaliseringsprosjekt i ditt selskap?
Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine mål og leveranser.

Om Stretch InProcure
Stretch InProcure skaper økt konkurransekraft hos våre kunder. Dette gjør vi gjennom våre tre tjenesteområder kostnadskontroll, effektive anskaffelser og digitalisering. Gjennom våre leveranser har vi sørget for at norske virksomheter har de beste forutsetninger for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

Kontakt oss

Del dette innlegget