Modenhetsanalyse av din digitale innkjøpsprosess

Del dette innlegget

Tilbud INNKJØP

Å digitalisere innkjøpsprosessen står på agendaen til mange virksomheter og kanskje er det viktigere enn noen gang å gjøre denne transformasjonen nettopp i disse dager. De aller fleste har i en eller annen grad allerede digitalisert sin innkjøpsprosess. Men hvor moden er deres digitale innkjøpsprosess og hva er de naturlige neste stegene å ta?

Startpunktet for en digital transformasjon er å kjenne sitt eget ståsted, sin modenhet. Gjennom vår egenutviklede metodikk kan vi bistå ditt selskap med å gjøre en modenhetsanalyse av din digitale innkjøpsprosess. Det koster deg en halv dags workshop. Det er vel anvendt tid.

Hvor moden er din digitale innkjøpsprosess?

I vår modenhetsanalyse ser vi på hvilke deler av prosessen som er digitalisert i dag, hvilke utfordringer som ligger i de ulike prosess-stegene og hvilke deler som mangler helt eller delvis systemstøtte. Resultatet ser vi i sammenheng med hva som er beste praksis i markedet i dag og dette gir dere en modenhetsscore. Derfra vil vi også kunne gi gode anbefalinger for eventuelle neste steg.

  • Gir virksomheten oversikt over sin situasjon og naturlige neste steg i digitaliseringsreisen
  • Kostnadseffektiv gjennomføring
  • Gjennomføres online

Kontakt oss