Case

Bedre kontroll og effektiv sourcing ved utrulling av nytt sourcing-system

PGS er et globalt geofysisk selskap som samler inn enorme mengder seismisk data og tilbyr avanserte 3D-modeller til energiselskaper. Moderne geofysikk bruker stordata-konsepter for å registrere og avbilde jordskorpen og representerer blant den største bruken av datakraft i verden. For å utnytte den store datamengden er det stort fokus på dataoptimalisering og på gjennomføring av lagringsstrategien inn i skyen. Med det økende volumet for datalagring var det et spesielt behov for et moderne system og gode prosesser for anskaffelser og administrering av avtaler med blant annet datasentre rundt omkring i verden.

Stretch InProcure har hjulpet oss med å tilpasse et helt nytt sourcing-system og har vært sentral i arbeidet med å utarbeide en ny innkjøpsstrategi, i tillegg til å identifisere nye muligheter for anskaffelser

Håkon Matheson, Head of Sourcing i PGS

Som et datadrevet selskap hadde PGS nylig implementert innkjøpsverktøyet GEP for å håndtere deres komplekse behov for sourcing og leverandørkontroll. På bakgrunn av Stretch InProcure sin erfaring med implementering av innkjøpssystemer og tillit fra tidligere leveranser fikk selskapet ansvaret for å lede utrullingen av systemet.

For å utnytte verktøyets fulle potensial ble det gjennomført en analyse av deres nåværende prosesser og identifiserte områder der sourcing-systemet kunne optimaliseres. Analysen viste at det var et behov for å rasjonalisere og oppdatere leverandørbasen. Videre ble det utført en kategorisering av den gjenværende leverandørbasen.

Ved å optimalisere bruken av sourcing-systemet opplevde PGS betydelige fordeler:

  • Verdifull innsikt i deres innkjøpsmønstre
  • Effektive sourcing-sykluser og kostnadsbesparelser
  • Bedre håndtering av leverandører og kontrakter
  • Økt etterlevelse av interne og eksterne forskrifter
  • Forbedret analyse og rapportering

I rollen som IT Sourcing Manager var Stretch InProcure sentral i å utarbeide ny sourcing-strategi i tillegg til å fungere som rådgiver for avdelingen.

Verktøyet gir PGS en god plattform for å videreutvikle sine sourcing-prosesser og digitaliseringen av innkjøpsavdelingen fortsetter med samme gode fremdrift. Vi gleder oss til å følge utviklingen og er veldig fornøyde med samarbeidet med PGS.

Skal du gjennomføre et anskaffelses– eller digitaliseringsprosjekt i ditt selskap?

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine mål og leveranser.

Elfrid Stabellini, Tel. 40465125

Kontakt oss

 

Om PGS

PGS er et globalt selskap som samler maringeologiske undersøkelsesdata og bruker omfattende skybasert databehandling for å registrere og avbilde jordskorpen. Selskapet tilbyr seismisk data og utvikler avanserte 3D-modeller som energiselskaper bruker for å vurdere utvinning av naturressurser, gi bedre grunnlag for risikohåndtering av havvindprosjekter og for å velge egnede områder for karbonlagring.

Om Stretch InProcure

Stretch InProcure skaper økt konkurransekraft hos våre kunder. Dette gjør vi gjennom våre tre tjenesteområder kostnadskontroll, effektive anskaffelser og digitalisering. Gjennom våre leveranser har vi sørget for at norske virksomheter har de beste forutsetninger for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

Del dette innlegget