Når filosofien møter virkeligheten, oppstår nye ideer. Når ideene blir satt i verk, skapes en effekt.