Case

COOP Norge – Prosjekt: MDM dokumentasjon i Solution Manager

COOP Norge benytter Solution Manager for å dokumentere sine IT løsninger. Solution Manager tar utgangspunkt i forretningsprosesser (Business Processes) som utføres, og beskriver alle aktivitetene i disse prosessene. For hver aktivitet i prosessene er det referert til hvilken logiske komponent som benyttes (IT system). For alle forretningsprosessene legges det så inn dokumentasjon, både bruker dokumentasjon og annen relevant dokumentasjon.

I tillegg til forretningsprosesser, så har Solution Manager et område for beskrivelse av grensesnitt (Interface Scenarios). Her dokumenters alle grensesnitt mellom logiske komponenter i løsningen. For å få en komplett dokumentasjon av løsningen så «knytter» man alle aktivitetene i forretningsprosessene sammen ved hjelp av grensesnitt (Interface Scenarios). På denne måten får man et komplett bilde av hvilke IT komponenter og grensesnitt som benyttes i en forretningsprosess. Skal man endre en forretningsprosess, vil man fort identifisere hva som må endres på IT siden.

Utfordringen med strukturering og dokumentasjonen av COOP sin SAP MDM løsning var at dokumentasjon var veldig teknisk orientert, det var ikke enkelt og identifisere hvilke komponenter og grensesnitt som ble benyttet i de forskjellige forretningsprosessene. Stretch tok ansvaret for å konvertere SAP MDM dokumentasjonen til en hensiktsmessig Solution Manager struktur. Det ble identifisert total 15 forretningsprosesser relatert masterdata management og hvor SAP MDM var kjernesystemet. Totalt 20 logiske komponenter er involvert i disse prosessene, alt fra eksterne databaser til SAP og PIM systemer. Det er totalt 15 Interface Scenarios som benyttes i disse forretningsprosessen, og Interface Scenarioene inneholder over 100 grensesnitt (ut og inn fra SAP MDM).

Med dagens forretningsorienterte dokumentasjon av SAP MDM løsningen får man nå enkelt oversikt og hva det betyr å endre forretningsprosessene i en relativt kompleks løsning.

 

Om selskapet

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1.250 dagligvarebutikker innenfor åtte kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked, ICA, Rimi og Matkroken. I tillegg driver Coop 120 byggevarehus i kjedene Coop Obs! Bygg, Coop Extra Bygg og Coop Byggmix. Coop har også flere faghandelsprofiler i ulike bransjer, for eksempel elektro.

Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i ett av 102 samvirkelag i Norge. Coop har i dag 1,4 millioner medlemmer/medeiere. For mere informasjon sjekk coop.no

Takket være Stretch sin innsats har vi nå fått en struktur på SAP MDM løsningen vår i Solution Manager som reflektere de forretningsprosesser som løsningen støtter.

– Endre Rasmussen, Teamleder Teknisk Team

Del dette innlegget