Case

PostNord – Förstudie – Nytt systemstöd för ombud, bron mellan IT och affärsverksamhet

Alltjämt som transport- och logistikbranschen har förnyat sina metoder och leveranssätt har slutkunden förändrat sitt beteende. PostNord har insett vikten av att förstå och anpassa sin verksamhet till dessa förändringar.

En närmare titt på dagens utveckling visar att 40 miljoner posttransaktioner årligen bara i Sverige har inneburit att volymen av transaktioner som hanteras i ombudsnätet fördubblats flera gånger om.

Stretch hade till uppgift att hjälpa PostNord att analysera olika alternativ som stödjer dagens och framtida förändringar, med en skalbar och kostnadseffektiv lösning. Vi drev förstudien som innehöll nuläge, vision och strategi, analys a POS-marknaden samt detaljerad Benchmarking av andra företag. Det låg som grund för huvudleveransen, Business Case med detaljering av alternativ. En av utmaningarna var att få affärsverksamheten och IT att förstå varandra. Uppdraget resulterade i en rekommendation till kunden av lösning utifrån drivkraft, kostnad, effekter och realiseringsbarhet.

Från att affärsmodellen med att använda ombudsnät startade 2001 har nätverket av serviceställen mött nya utmaningar som påverkar leverans, hantering och kötid för slutkunden. Stretch har framgångsrikt kunnat assistera PostNord med att analysera morgondagens lösningar för att möjliggöra besparingar för kund och effektivare service för slutkund.

 

Om PostNord:

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare. PostNord möter sina kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

Projektet tydliggjorde drivkrafterna till förändring och därigenom kunde fokus läggas på att analysera adekvata alternativ och lösningar för verksamheten. Det var en utmanande leverans vilken möjliggjorde att vi kunde fatta beslut och ta ett avgörande nästa steg för att möta förändringarna och kundernas behov.

– Cindy Nanberg, PostNord

Del dette innlegget