Kurs i Endringsledelse for Mellomledere

Varighet: 1 dag

Dette kurset har fokus på mellomledernes sentrale rolle i endringsprosesser. Forskning viser at det er mellomlederne som de ansatte ser på først for å forstå hvordan endringer vil påvirke dem personlig. Allikevel undervurderer ofte mellomlederne sin egen rolle eller er usikre på hvordan de skal støtte de ansatte i sine team.

Kurser bygger endringskompetanse for mellomledere gjennom å definere deres rolle under endring og gir et praktisk anvendbart rammeverk for hvordan være en effektiv endringsleder. Gjennom dette kurset får deltakerne ferdigheter til å identifisere sine egne barrierer mot endring og proaktivt lede sitt team gjennom endring.

Hvem er dette kurset for?

Dette kurset er designet for mellomledere som leder ansatte gjennom endring. Merk at dette kurset ikke er laget for endringsledere eller prosjektledere som er ansvarlig for å utarbeide planer for endringsledelse (se Prosci sertifisering i Endringsledelse).

Læringsmål

Gjennom dette en dagers kurset vil mellomledere:

 • Forstå betydningen endringsledelse har for forretningsresultat
 • Forstå grunnleggende aspekter av endringsledelse og den sentrale rollen mellomledere har i endringsprosesser
 • Lære et praktisk rammeverk for å prosessere endringer som påvirker dem
 • Forstå hvordan man kan bruke Prosci sin ADKAR modell for å fasilitere endring på individnivå og identifisere årsaker til motstand fra ansatte
 • Analysere nåværende endringer som påvirker deres team og anvende verktøy i praksis fra «Change Management Guide for Managers Toolkit»
 • Utarbeide handlingsplaner for å bevege ansatte gjennom «barrier points» til ønsket fremtidig resultat

Kursmaterialer

 • Change Management Guide for Managers toolkit
 • Prosci Best Practice in Change Management rapport
 • Change Management: The People Side of Change (bok)
 • Arbeidsbok, analyser og handouts
 • Employee Survival Guide to Change (bok)
 • ADKAR: A Model for Change in Business, Government and Our Community (bok)

Agenda

 • Formiddag
  • Hvordan endringsledelse påvirker prosjektresultat
  • Prosessen for å lede mennesker gjennom endring
  • Nøkkelkonsepter innen endringsledelse
  • Best practice innen endringsledelse basert på forskning gjennom 20 år
  • Prosci sin ADKAR modell for endring på individnivå
 • Ettermiddag
  • Introdusere endring til dine ansatte
  • Fasilitere ansatte gjennom endring
  • Identifisere og håndtere motstand
  • Forsterke endring

Øvrige rollebaserte Prosci kurs i endringsledelse

Hvor effektivt jobber dere med endringsledelse i dag? Last ned sjekkliste for endringsledelse her

Hvordan vet man om endringsledelsesarbeidet holder god nok kvalitet? Prosci har satt sammen en praktisk og brukervennlig sjekkliste for endringsledelse som kan gi en indikasjon på om prosjektets og/eller organisasjonens generelle endringsledelsestilnærming er proaktivt, systematisk og grundig. Ved hjelp av denne sjekklisten kan man forberede seg på kommende prosjekter, analysere fremdrift på nåværende prosjekter og diskutere endringsledelse med andre. Ta kontakt her så får du tilgang til sjekklisten for endringsledelse.sjekkliste for endringsledelse

Samarbeidspartner

Les også