Kurs i Endringsledelse for ansatte

Varighet: 1 dag

Motstand fra ansatte kan gi store utfordringer for et hvert endrings initiativ, fra små prosessendringer til større ERP prosjekter. Å gi ansatte muligheten til å absorbere og ta inn over seg endringene som påvirker dem og utforske hva de må gjøre for å lykkes i overgangen fra gammelt til nytt, vil ha stor betydning for hvor vellykket endringen blir.

Dette kurset har som mål å gi ansatte et rammeverk og nødvendige ferdigheter for å lede seg selv gjennom endringer, samt være en støtte for sine kollegaer. Ved hjelp av Prosci sin ADKAR modell vil de ansatte bli bedre i stand til å kommunisere om endring og bli bedre rustet til å være proaktive endringsagenter.

Hvem er dette kurset for?

Kurset passer for ansatte som påvirkes av endring. Kurset er mest effektivt når ansatte som påvirkes av samme endring kan delta sammen.

Læringsmål

Gjennom dette en dagers kurset vil de ansatte:

 • Evaluere en nåværende endring for deres rolle for å forstå og internalisere læring
 • Lære hvordan man kan bruke Prosci sin ADKAR modell for å identifisere deres egne motstandsområder
 • Utarbeide proaktive strategier for å komme over egne motstandsområder
 • Bli trygg og «empowered» i endringsprosesser i stedet for å se seg selv som offer for endringen
 • Utforske hvordan man kommuniserer om endringen på en måte som er produktiv og proaktiv

Kursmateriale

 • Arbeidsbok
 • Employee Survival Guide to Change (bok)
 • ADKAR: A Model for Change in Business, Government and Our Community (bok)

Agenda:

 • Formiddag
  • Endring er en prosess
  • Endringshistorikk og verdier
  • Motstand og emosjonelle reaksjoner på endring
 • Ettermiddag
  • Emosjonelle reaksjoner på endring
  • Kommunikasjon: Sendere og mottakere
  • Prosci ADKAR modell
  • Utarbeide egne aksjonsplaner

Øvrige rollebaserte Prosci kurs i endringsledelse

Hvor effektivt jobber dere med endringsledelse i dag? Last ned sjekkliste for endringsledelse her

Hvordan vet man om endringsledelsesarbeidet holder god nok kvalitet? Prosci har satt sammen en praktisk og brukervennlig sjekkliste for endringsledelse som kan gi en indikasjon på om prosjektets og/eller organisasjonens generelle endringsledelsestilnærming er proaktivt, systematisk og grundig. Ved hjelp av denne sjekklisten kan man forberede seg på kommende prosjekter, analysere fremdrift på nåværende prosjekter og diskutere endringsledelse med andre.  Ta kontakt her så får du tilgang til sjekklisten for endringsledelse.sjekkliste for endringsledelse

Samarbeidspartner

Les også