Workshop i Endringsledelse for Prosjektledere

Varighet: 4-6 timer

Denne workshopen for Prosjektledere gjør deltakerne i stand til å integrere endringsledelse med prosjektledelse for å realisere prosjekt mål. Det å integrere endringsledelse med prosjektledelse har blitt fremhevet i en rekke studier som en sentral bærebjelke for å lykkes med prosjekter. Allikevel snakker ofte prosjektledere og endringsledere ulikt språk og mangler en gjensidig forståelse, noe som kan være til hinder for effektivt samspill. Denne halvdags workshopen hjelper prosjektledere med å forstå hvilken betydning endringsledelse har for å oppnå prosjekt mål. Workshopen tar utgangspunkt i deltakernes egne prosjekter som de tar med seg inn i workshopen. Vi har fokus på å skape et felles språk for endring i en prosjektkontekst.

Hvem er denne workshopen for?

 • Prosjektledere
 • Prosjektteam

Læringsmål

Deltakerne vil:

 • Knytte ansattes bruker adopsjon til deres egne prosjektresultater
 • Identifisere berørte grupper og hvordan de påvirkes
 • Forstå hvordan effektiv endringsledelse leder til bedre bruker adopsjon
 • Skape et felles rammeverk for å jobbe med endringsledere
 • Mappe endringsledelsesaktiviteter til deres prosjekt livssyklus ved hjelp av Prosci Change Management Blueprint
 • Lære å identifisere når man har behov for endringsledelse i sine prosjekter

Kursmaterialer

 • Change Management: the people side of change (bok)
 • ADKAR: A Model for Change in Business, Government and our Community (bok)
 • Change Management Blueprint
 • Change Management Best Practices Research Exposé
 • Webinar opptak: Integrating Change Management and Project Management

Agenda

 • Definere endringsledelse i prosjektkontekts
  • Prosjektmål
  • Scope
  • Arbeidsstrømmer
  • Milepæler
  • Leveranser
  • Timeline
 • Integrere prosjektledelse med endringsledelse
  • Mennesker
  • Prosesser
  • Verktøy
 • Cost-benefit analyse
  • Hva kreves for å komme i gang?
  • Verdien av effektiv endringsledelse

Øvrige rollebaserte Prosci kurs i endringsledelse

Hvor effektivt jobber dere med endringsledelse i dag? Last ned sjekkliste for endringsledelse her

Hvordan vet man om endringsledelsesarbeidet holder god nok kvalitet? Prosci har satt sammen en praktisk og brukervennlig sjekkliste for endringsledelse som kan gi en indikasjon på om prosjektets og/eller organisasjonens generelle endringsledelsestilnærming er proaktivt, systematisk og grundig. Ved hjelp av denne sjekklisten kan man forberede seg på kommende prosjekter, analysere fremdrift på nåværende prosjekter og diskutere endringsledelse med andre. Ta kontakt her så får du tilgang til sjekklisten for endringsledelse.sjekkliste for endringsledelse

Samarbeidspartnere

Les også