Sponsor Briefing

Varighet: 4-6 timer

Dette kurset gir ledere som er ansvarlige for endringer nødvendig kunnskap og evne til å realisere ønskede resultat. Effektive sponsorer fremheves som den viktigste faktoren for vellykkede endringer i alle Prosci sine 10 longitudinelle studier fra de siste 20 årene. Allikevel viser forskning at over halvparten av alle ledere ikke forstår hva som kreves for å lede endringer på en effektiv måte.

Sponsor briefen tar utgangspunkt i bedriftens nåværende prosjektportefølje og fremhever den kritiske koblingen mellom effektiv endringsledelse og realisering av ønskede forretningsresultater. Vi klargjør sponsorens rolle i endringsprosesser og arbeider med et forskningsbasert og praktisk anvendelig rammeverk som vil gjøre lederne i stand til å bli mer effektive sponsorer.

Hvem er dette kurset for?

Sponsor briefingen egner seg for ledere som er ansvarlige for å realisere verdien av strategiske endringer.

Læringsmål

Etter denne briefen vil lederne:

 • Forstå hvordan effektiv endringsledelse forbedrer forretningsresultater
 • Ha en tydelig forståelse for deres egen rolle som sponsorer i endringsprosesser
 • Kunne evaluere nåværende endringsportefølje og identifisere risiko ved prosjekter og den menneskelige siden av endring
 • Analysere egne sterke og svake sider som sponsorer
 • Lære hvordan man kan posisjonere seg selv og sine prosjekter for suksess
 • Lære praktisk anvendbare teknikker for hvordan man kan bli mer aktive og synlige som sponsorer
 • Utforske funn fra forskning på beste praksis på koblingen mellom effektive sponsorer, den menneskelige siden av endringen og å oppnå ønskede forretningsresultat
 • Forstå hvordan man sikrer tilstrekkelig ressursallokering innen endringsledelse for prosjekter

Kursmaterialer

 • Arbeidsbok, analyser og handouts
 • Prosci Best Practice in Change Management rapport
 • Change Management: The People side of Change (bok)
 • ADKAR: A Model for Change (bok)
 • Executive Summary of Change Management

Agenda

 • Koblingen mellom endringsledelse og forretningsresultater
 • Business case for endringsledelse
 • Best practice benchmarking data for endringsledelse
 • Hvordan posisjonere deg selv for sponsor suksess
 • Hvordan posisjonere dine prosjekter for strategisk suksess
 • Hvordan posisjonere din organisasjon for å lykkes med endringer
 • Endringsmodeller: Prosci 3-Phase Change Management Process and ADKAR® Model
 • Sentrale roller i endringsledelse
 • Endringsmodenhet i organisasjoner

Øvrige rollebaserte Prosci kurs i endringsledelse

Hvor effektivt jobber dere med endringsledelse i dag? Last ned sjekkliste for endringsledelse her

Hvordan vet man om endringsledelsesarbeidet holder god nok kvalitet? Prosci har satt sammen en praktisk og brukervennlig sjekkliste for endringsledelse som kan gi en indikasjon på om prosjektets og/eller organisasjonens generelle endringsledelsestilnærming er proaktivt, systematisk og grundig. Ved hjelp av denne sjekklisten kan man forberede seg på kommende prosjekter, analysere fremdrift på nåværende prosjekter og diskutere endringsledelse med andre.  Ta kontakt her så får du tilgang til sjekklisten for endringsledelse.sjekkliste for endringsledelse

Samarbeidspartner

Les også