Nyheter, Bærekraftig entreprenørskap

Å bygge et grunnlag for bærekraftig entreprenørskap i Stretchgruppen

Hvor starter vi arbeidet med bærekraft? Krav om å rapportere på bærekraft kommer nå i økende grad, og er noe som alle må forholde seg til. Dette trenger ikke bare være en skrivebordsøvelse, men kan også gi viktig innsikt i egen virksomhet og selskapets fotavtrykk, forbedrings- og påvirkningsmuligheter. Det siste året har en dedikert gruppe i Stretchgruppen, på tvers av lokasjoner, arbeidet med hvordan vi skal jobbe med bærekraft i vår virksomhet. I etterkant sitter vi nå igjen med mange erfaringer og et godt grunnlag å bygge videre på.

Hva mener vi med bærekraftig entreprenørskap i Stretch? Les mer her: Baerekraftig Entreprenorskap

Hvilken verdi har arbeidet gitt oss?

I tillegg til å komme tidlig i gang med å forstå det nye bærekraftsdirektivet fra EU, har vi opparbeidet oss god innsikt i hvor vi har en faktisk påvirkning som selskap, og hvor vi henter størst effekt fra innsatsen vi legger ned.

Det har blitt enda tydeligere hvor vi kan gjøre størst forskjell. Ved å begynne arbeidet med rapportering i henhold til CSRD har vi også måttet sette ord på ting som vi kanskje tar for gitt, og måle at vi gjør det rette. Dette er en prosess, og verdien av det vi gjør øker fordi vi startet i god tid, slik at vi får tid til å reflektere, justere og utvikle.
– Sanna Andersson, Stretch AB

Helt konkret har vi nå verktøy for å kommunisere betydningen av bærekraft, og et utgangspunkt for å skape reell verdi for våre ansatte og kunder.

Hvilke konkrete aktiviteter har vi gjennomført for å komme dit vi er i dag?

 1. Etablering av et tverrfaglig team og fokusområder
  Tidlig i 2023 samlet vår CEO i Stretch AB, Sanna Andersson, en dedikert gruppe bestående av ulike typer profiler fra flere lokasjoner i Stretchgruppen.I starten brukte vi tid på å finne våre fokusområder, da Stretchgruppen består av 18 uavhengige selskaper som alle tilhører Stretch-varemerket. Vi bestemte oss tidlig for å finne de overordnede målene for hele gruppen.
  I tillegg konkretiserte vi hvordan Stretch sentralt kunne være en pådriver for enklere rapportering og økt fokus på bærekraft, i de ulike Stretch-selskapene.
 2. Verdikjede- og interessentanalyse
  For å etablere gode mål, måtte vi finne ut av hva Stretch som selskap har en påvirkning på. Verdikjedeanalyse og interessentanalyse var gode verktøy å starte med, for å identifisere hvor selskapet har en påvirkning og på hvem. Dette var en tavleøvelse som ga et nyttig innblikk i vår egen organisasjon.
 3. Vesentlighetsvurdering: Identifisering av prioriteringer og fokusområder
  Et neste steg var å gjøre en vesentlighetsanalyse for å identifisere de mest relevante områdene for selskapet og Stretch sine interessenter. Dette gjør det enklere å begrunne prioriteringer for å lykkes i arbeidet med bærekraft, og for å skape en reell effekt. Vi brukte også denne vurderingen til å justere hvilke av FNs bærekraftsmål og delmål som er relevante for oss.
 4. Sette mål: Drive fremgang og ansvarlighet
  Det å etablere ambisiøse, men realistiske mål, er en viktig motivasjon for våre selskap og ansatte. På den måten sikrer vi at selskapet strekker seg mot å bli bedre, og vi kan følge trender og utvikling for å se at Stretch er på riktig vei.I Stretch har vi valgt å etablere KPIer som er felles for alle selskaper. Disse er basert på de emnene innen ESG som er vesentlige for oss.  KPIene skal vi følge opp jevnlig for å sikre relevans.
 5. Rapportering: Økt forståelse og sikre lovkrav med data og innsikt
  Å rapportere på bærekraft er blitt et pålagt krav for flere selskaper, og vil snart bli relevant for de fleste. For oss i Stretch, var rapporteringsøvelsen en god måte å bli kjent med CSRD, EUs bærekraftsdirektiv, og vi er nå klare for å rapportere fra og med neste år.

Et av våre selskap, Stretch Beyond, har utviklet et rapporteringsverktøy ved hjelp av Power BI. Verktøyet effektiviserer innsamling, analyse og visualisering av data. Les mer om verktøyet her.

Arbeidet med å samle inn og bekrefte data er til tider krevende, men blir enklere ved å bruke systemet som Stretch Beyond leverer. I tillegg til den eksterne rapporteringen får vi også en løsning der de ansvarlige for de ulike selskapene i gruppen får tilgang til sine nøkkeltall, slik at de kan utvikle sine virksomheter.
– Julia Nilsson, konsernkontroller Stretchgruppen

Hvor skal vi nå?

Fremover er det viktig å sikre at bærekraft blir en naturlig del av vår virksomhet.

Vi tror på alle menneskers evne og vilje til å skape en bedre verden.  I tillegg har vi et kollektivt ansvar for å skape bærekraftige løsninger, for en bedre fremtid for oss og fremtidige generasjoner. Vi kaller det bærekraftig entreprenørskap.

Har du spørsmål eller lurer du på noe angående arbeidet vårt? Ta kontakt med Ida Marie Strømseng , Sanna Andersson, Julia Nilsson eller Rickard Werner.

Les også mer om Stretch Beyond og deres tjenester innen CSRD og Power BI. Accelerera CSRD-rapporteringen med BI

Del dette innlegget