Stretch AB

Skandinavias raskeste konsulentselskap!

Fokus på forretningsverdien av hvert oppdrag

Stretch AB brenner for entreprenørskap. Gjennom vår forretningsmodell hjelper vi små og store selskaper med å skape lønnsom vekst. Vi gjør det med et sterkt, gjennomgående kundefokus og tydelig lokal forankring. Vår strategi bygger på en utpreget entreprenør ånd med mål om å oppnå forretningsverdi og kvalitet i hvert enkelt oppdrag.

StretchJoggar-086_720x350

“Den store lille konsulenten”

Under paraplyen Stretch AB finnes det syv datterselskaper som utgår fra ulike målgrupper og markeder. Takket vært den geografiske spredningen har vi mulighet til å tilby våre kunder et nært samarbeid samtidig som vi kan komplementere med spesialister og tjenester fra øvrige enheter. Sammen kan vi garantere en fornøyd kunde og at vi alltid setter forretningsverdi i fokus, uavhengig av behov eller utfordring.

Stretch ABs datterselskaper opererer og er ansvarlig for egen virksomhet, men bistås av Stretch AB i saker knyttet til rekruttering, kommunikasjon, salg, finansielle og juridiske problemstillinger og økonomi. Moderselskapet utvikler og forvalter sammen med sine datterselskaper varemerket Stretch, som stadig tiltrekker seg flere og flere entreprenører. Sammen etablerer og driver vi fremgangsrike selskaper i ett felles varemerke.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Sanna Andersson, CEO
sanna.andersson@stretch.se

Jan Maelum, Formann 
jan.maelum@stretch.se

Forretningsmål

Stretch eier og utvikler selskaper som er ledende i sine markeder. Vi gjør ikke alt for alle. Vi bare gjør hva våre spesialister er virkelig skarpe på. Vi gjør det for å skape forretningsverdi for våre kunder og vi leverer alltid topp klasse!

Nye tider gir nye muligheter. Vi har nå lansert midlertidige sider for alle våre selskaper samlet. Til siden