Case

Høyere kvalitet og brukertilpasning gjennom Agile Coaching

Vi i Brights ser bestandig frem til å få besøk av Stretch, enten ved faglig påfyll eller energiboost!

– Program managers Madeleine Greenfield & Thea Thoresen, Brights Learning NO

Samfunnets stadig økende krav til brukertilpasning og brukeropplevelser merkes i de aller fleste miljøer, særlig innen teknologi- og softwareutvikling. Gjennom å implementere en innføring og coaching i Agile (smidig) metodikk i etter- og videreutdanningsløp sikrer Brights Learning at deres utviklere er rustet for arbeidshverdagen som møter dem.

Stretch Optimize har hatt gleden av å stå for denne coachingen!

På denne måten er vi med og legger til rette for at de tar kundens og brukerens stemme til etterretning, som igjen betyr aksept, enklere implementering og ikke minst en god opplevelse for brukeren.

I løpet av første kvartal 2023 har vi levert rådgivning og innføring i de mest kjente smidige metodikkene til over 50 utviklere og superbrukere fra forskjellige foretak og organisasjoner. Disse står nå i en posisjon der de kan bidra til at deres respektive foretak kan levere sine tjenester både hurtigere og med høyere kvalitet.

For å sikre at deltagerne skal kunne levere denne verdien har deltakerne fått:

  • En teoretisk innføring i hva et smidig mindset betyr, hvordan det oppstod, og hvilke verdier det underbygger i arbeidshverdagen.
  • En grundig innføring i Scrum, Kanban og  ”Burndown og Burnup charts” og hvordan disse kan anvendes både i rene utviklingsprosjekt, og når man jobber med ”hyllevare-programmer”.

«Hyllevare-programmer» er lisens-basert programvare som består av både en låst grunnfunksjonalitet og også valgfrie tilleggstjenester og muligheter for delkonfigurering. Eksempler fra våre prosjekter er Salesforce, SAP og ….

For oss er disse de minst kompliserte metodene å innføre på teamnivå. De er enkle å tilpasse, spesielt i tilfeller der man ønsker et smidig utviklermiljø i en større organisasjon med mange interessenter og avhengigheter på kryss og tvers i organisasjonen.

Fremover skal Brights Learning og Stretch Optimize samarbeide for å levere smidig metodikk og verktøy i et større omfang til utviklermiljøer. Vi har et ønske om å bringe metodene og rammeverkene til andre teknologinære fagfelt.

Felles for våre to foretak er gleden ved å overføre kompetanse og se mennesker blomstre i sine nye roller. Her ønsker vi å fortsette å gjøre hverandre bedre, og bidra til felles suksess for alle involverte parter!

Om Brights Learning

Brights er en utdanningsenhet som hjelper bedrifter med å gjøre læring til en del av deres DNA. De hjelper deg med å finne løsninger for re- og upskilling samt learning consulting.

Om Stretch Optimize

Stretch Optimize hjelper flere av Norges og Nordens største selskap og offentlige organisasjoner med å skreddersy og optimalisere prosjekter og prosesser i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og bruker.

Vil du vite mer om hvordan din organisasjon kan bli mer smidig i sine leveranser?

Kontakt oss

Del dette innlegget