Endringsledelse

Verdien av endringsledelse: SUP

I del 2/3 av vår bloggserie om «Verdien av endringsledelse» skal vi se nærmere på tre menneskelige faktorer som påvirker prosjekters gevinstrealisering. Disse tre faktorene kan forkortes til SUP og omhandler:

  • Speed of adoption: Hvor raskt de ansatte er oppe å stå på den nye løsningen (eks nytt system, prosesser og/eller roller)
  • Ultimate Utilization: Hvor mange ansatte (av den totale populasjonen) som demonstrerer «buy-in» i praksis og bruker den nye løsningen
  • Proficiency: Hvor effektivt de ansatte arbeider i den nye løsningen, sammenlignet med målene som er definert

En visuell fremstilling av SUP

Betydningen av SUP kan fremstilles visuelt i et «Net Cash flow diagram» over en tenkt prosjektperiode. Se for deg at hver søyle i diagrammet under illustrerer en måned i vårt tenkte prosjekt. I starten gjør man noen investeringer (måned 1-4) som man forventer å få avkastning på etter enn viss tid (fom måned 5).

Figur 1: SUP explained, Kilde: Prosci

I vårt prosjekteksempel har man planlagt og fastlagt mål for gevinstrealiseringen (mørkeblå søyler). Dessverre håndterte man den menneskelige av siden av endring på en lite effektiv måte. Dette fikk negativ påvirkning på SUP, som igjen førte til at resultatet av gevinstrealiseringen ikke ble som forventet (lyselilla søyler). Man gikk med andre ord glipp av gevinster, og kom ikke opp på det nivået man i utgangspunktet planla med. På godt norsk kan vi kalle dette for «lost opportunity».

Figur 2: SUP & Lost opportunity, Kilde: Prosci

Når bruker man SUP?

Denne måten å illustrere verdien av endringsledelse på kan være nyttig i møte med beslutningstakere som er opptatt av kroner og øre. Om man klarer å visualisere planlagt gevinstrealisering f.eks. pr mnd og man samtidig har en stor andel «Adoption contribution»  (ref forrige blogginnlegg om CMROI) i sitt gevinstregnskap, kan en slik fremstilling være svært virkningsfull for å få «buy-in», ressurser og rett fokus på endringsledelse fra tidlig stadie.

Neste blogg om verdien av endringsledelse

I neste og siste del av denne bloggserien skal vi se nærmere på Prosci sine forskningsfunn knyttet til hvor effektivt man jobber med endringsledelse og betydningen dette har får om man oppnår prosjektresultat og ferdigstiller prosjekter til riktig tid og kost.

Om du ønsker å dykke enda dypere ned i materien rundt verdien av endringsledelse kan jeg anbefale Prosci sitt webinar: Defining the Value of Change Management.

Denne bloggserien er skrevet basert på deler av pensum i Prosci Change Management Certification Program. Ønsker du å finne ut mer om våre Prosci kurs i endringsledelse kan du finne mer informasjon her.

Last ned sjekkliste for endringsledelse hersjekkliste for endringsledelse

Del dette innlegget