Nyheter, Bærekraftig entreprenørskap

Sosial bærekraft handler om å ta vare på menneskelig kapital – Kimiya Sajjadi (Big Enough Global)

Kimiya Sajjadi, gründer og administrerende direktør i det norske konsulentselskapet Big Enough Global,  ser at altfor mange selskaper og organisasjoner er uforsiktige med menneskelig kapital. Uten en gjennomtenkt strategi for god samfunnsmessig bærekraft og intern kompetanse som sikrer at strategien implementeres og følges opp, uteblir økonomiske gevinster og markedets beste talenter.

En bedrifts viktigste ressurs er de ansatte. Alle beslutningstakere i privat og offentlig sektor er nok godt klar over dette. Likevel er det uforsiktighet i forvaltningen av menneskelig kapital, som ofte skyldes uvitenhet, men også prioriteringer. Skal man ha de beste talentene arbeidsmarkedet har å by på og maksimere virksomhetens potensial og lønnsomhet, må man ta sosial bærekraft på alvor

Mangfold, likestilling og inkludering er hjørnesteiner i en bærekraftstrategi

Kimiyas konsulentvirksomhet handler i stor grad om å hjelpe bedrifter og organisasjoner å jobbe med mangfold og inkludering uten å gjøre det komplisert og krevende! Rådene og handlingsplanene som tilbys av Kimiya tar sikte på å oppnå forbedringer som ikke er for krevende eller krever komplisert innsats. Big Enough Global tilbyr blant annet foredrag, opplæring, rådgivning og strategiutvikling innen disse HR-områdene. Selskapet ble grunnlagt for tre år siden da Kimiya så et behov for kunnskap blant bedrifter og offentlige organisasjoner om hvordan vellykkede og inkluderende arbeidsplasser skapes.

– Når jeg var jusstudent, besøkte jeg mange arbeidsplasser og advokatfirmaer, men jeg følte meg aldri velkommen hos dem. Samtidig uttrykte flere HR-folk i disse bedriftene og organisasjonene at de ønsket å ansette flere med utenlandsk opprinnelse, men at nesten ingen i målgruppen søkte på jobbene. De var frustrerte over situasjonen og forsto ikke hvordan de skulle løse problemet. Jeg skjønte da at det er et stort kunnskapshull og forutinntatte oppfatninger blant både arbeidsgivere og søkere, som jeg med min bakgrunn og kunnskap kan bidra til å bygge bro over.

– Et annet problem er at selv om arbeidsgivere har klart å ansette folk med utenlandsk bakgrunn, er mange dårlige til å inkludere dem i arbeidslivet og utnytte kompetansen deres fullt ut. Det leder ofte til at de snart går videre til andre arbeidsgivere. Hvis du ønsker å både tiltrekke deg og beholde disse talentene, er det viktig å skape en innbydende og inkluderende arbeidsplass for alle kulturer, kjønn og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette bør være sentrale byggesteiner i enhver arbeidsgivers HR- og bærekraftstrategi.

Strukturert HR-arbeid med klare mål og verdier

En vanlig feil mange arbeidsgivere gjør, er at de tror de kan skape en attraktiv arbeidsplass og oppnå sosial bærekraft ved å hente inn en ekstern ekspert i en begrenset periode. Det fungerer ikke ifølge Kimiya. I beste fall vil bedriften eller organisasjonen ha økt interesse blant relevante målgrupper på arbeidsmarkedet, men interessen vil roe seg ned hvis ingen jobber kontinuerlig med den nye strategien.

– Det er helt avgjørende at det er noen som har kunnskap og ansvar for disse HR-spørsmålene internt, og at forbedringsarbeidet gjennomføres på en strukturert og kontinuerlig måte, med tydelige mål og oppfølging. Bare å hente inn en ekstern konsulent for å gjøre en analyse og deretter legge en strategi i hendene på arbeidsgiveren er ikke nok. For å lykkes kreves det kontinuitet og langsiktighet.

Kimiya mener at det ikke bare er viktig å ha klare og oppfølgende mål for ledelsen og HR-avdelingen. Det er minst like viktig at hele organisasjonen og også arbeidsmarkedet er informert om målene, slik at de ser arbeidsgivers ambisjoner. På samme måte bør arbeidsplassens verdier tydeliggjøres og synliggjøres både internt og eksternt – for hvordan kan den ellers bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet?

– Det må også foreligge en plan og prosesser for hvordan verdiene innarbeides i organisasjonen, og at spesielt ledelsen lever opp til dem. Verdiene skal også gjennomsyre alle deler av virksomheten, fra rekruttering til produksjon, samarbeid, salg og innkjøp.

Konkret handler det om at det sosiale bærekraftsarbeidet også omfatter sosiale rom utenfor selskapets egen virksomhet, understreker Kimiya:

– Hvis du har en tydelig policy internt for hvordan du ser på mangfold, inkludering og likestilling, blir det feil hvis du ikke bryr deg om hvordan leverandører og kunder håndterer sine ansatte. I dag er det mer eller mindre en hygienefaktor å velge leverandører basert på deres miljøpolicy. Jeg ser ingen forskjell mellom sosial bærekraft og miljøpolicy i så måte.

Fakta om Kimiya Sajjadi

Entreprenörsroll: Grunnlegger og administrerende direktør i Big Enough Global

Ålder: 25 år

Bor: I Oslo

Entreprenörstips: ”En av de viktigste tingene du kan gjøre er å bygge ditt personlige varemerke. Det er her LinkedIn er en flott plattform! Bare ca 5% av brukerne lager egne innlegg og annet innhold, noe som betyr at det ikke tar mye å bli sett på LinkedIn. Et annet tips er å jobbe med noe du virkelig elsker og brenner for.”

Stretch har alltid trodd på menneskets evne og vilje til å skape en bedre verden. Nå styrker vi vår posisjon og vårt standpunkt. Vi kaller det bærekraftig entreprenørskap!

 

Mer bærekraftig entreprenørskap

Del dette innlegget