Nyheter, Bærekraftig entreprenørskap

Bærekraft og samfunnsansvar = glade og stolte medarbeidere

Hva er det viktigste for å utvikle en attraktiv og holdbar arbeidsplass der vi tiltrekker oss og beholder de beste medarbeiderne?

Torsdag 21. oktober ble boken «Bærekraftig Business», som hjelper ledere og medarbeidere å jobbe med bærekraft i egen virksomhet, lansert🌱 Jeg var så heldig å bli invitert til boklansering for å snakke om hvordan og hvorfor vi i Stretch har jobbet med samfunnsansvar for å skape en attraktiv arbeidsplass.

Hva får vi ut av å jobbe med aktivt samfunnsansvar? Hvorfor er det lønnsomt? Hvordan ruste bedriften for fremtiden? Dette er noen av spørsmålene som opptar meg og oss i Stretch og som vi mener er viktige for å bygge en attraktiv og betydningsfull arbeidsplass i dag og for fremtiden.

I Stretch tar vi aktivt samfunnsansvar. Sammen med vår samarbeidspartner Corporate Good, har vi i Norge jobbet systematisk med dette siden 2016. Bærekraft og aktivt samfunnsansvar er en av hoveddriverne i å utvikle en kultur der medarbeiderne trives, og der stolthet og felleskap styrkes ved å kunne gi noe tilbake til samfunnet💚🌎

Aktivt samfunnsansvar, der alle er med, styrker felleskapet og skaper glede og stolthet. Det er alltid en god følelse å gjøre noe for andre, og vi mener at alle som har kapasitet bør hjelpe andre i mer sårbare situasjoner. Dette bidrar til å styrke kulturen vår og gjør Stretch til en attraktiv arbeidsplass der vi tiltrekker oss de beste medarbeiderne. Omtanke smitter, og det gir en stolthet og glede som er viktig for oss som selskap.

Kulturen bygges best på gode kjerneverdier som gjennomsyrer det vi gjør. Bærekraft og Samfunnsansvar må grunnfestes i kjerneverdier. I Stretch betyr det omtanke for samfunnet og mennesker rundt oss, nysgjerrighet på mennesker og nysgjerrighet på hvordan vi kan utvikle oss og lære for å bidra til bedre resultat for de rundt oss. Et bedre resultat både i det vi gjør for de rundt oss og et bedre resultat i egen virksomhet. Skal vi lykkes så må vi involvere og engasjere på individnivå. Dette er endringsledelsesprinsipper der organisasjonsendringer eller gode resultat av fellesinitiativ, er summen av endringen som skjer på individnivå.

Det skjer dermed lite om samfunnsansvar er noe bare toppledelsen driver med eller støtter, eller likeså at ledelsen setter det helt bort uten å engasjere seg eller prioritere dette i selskapets vekststrategi. Aktivt samfunnsansvar må forankres og jobbes med som et kontinuerlig initiativ. Vi involverer medarbeiderne våre og gir de mandat til å handle gjennom en gruppe som heter Folk@Stretch. De har rammer og engasjement for å jobbe med bærekraft og samfunnsansvar. Ledelsen bidrar som sponsor og sparringspartnere og alle medarbeidere engasjerer seg i de ulike initiativene. Arbeidet vårt er basert på 7-stegsmodellen til Coorporate Good og har vært essensielt for å lykkes.

Omtanke og giverglede smitter som jeg pleier å si

Vi kan alle gjøre litt – og hvis alle gjør litt, så blir det så mye bedre

Boken Bærekraftig business gir en praktisk guide til hvordan selskaper kan jobbe med bærekraft og dermed sikre fremtiden. Den gir gode eksempler, tips og historier- den har også et mangfold og bør leses av alle selskap i næringslivet. Alle kan, og bør bidra til å drive bedriften sin mer bærekraftig, uansett om det er et mindre eller større selskap 🌎

Boken er skrevet av tre dyktige og inspirerende personer; Maria Peltokangas, Tone Lise Forbergskog og Runar Heggen. Maria er daglig leder i Corporate Good, som  hjelper bedrifter med å nå FNs bærekraftsmål . Tone Lise er leder og gründer av Tone Lise Akademiet, som i en årrekke har jobbet for å hjelpe kvinner som har vært utsatt for menneskehandel. Runar Heggen, daglig leder i Teamwork AS og Podium, er ekspert på medarbeiderskap og har i over 30 år jobbet med mennesker som har stått utenfor arbeidsplassen.

Jeg mener det er viktigere en noen gang at vi alle stiller oss spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for å bidra til at min arbeidsplass rustes for fremtiden? Her kan Corporate Good være viktig samarbeidspartner da de hjelper bedrifter med å implementere bærekraft og samfunnsansvar for å skape reelle endringer.

Aktive handlinger skaper engasjement.

 

Kristin Hedqvist Widen, Stretchgruppen Norge

Del dette innlegget