Taking Charge of Change

Del dette innlegget

Taking Charge of Change

Grunnleggende kurs i endringsledelse

Dette kurset er ledet av en av våre Prosci-sertifiserte instruktører og gir deltakere en forståelse for grunnleggende konsepter og fordelene av effektiv endringsledelse. Kurset lar deltakerne anvende de fem prinsippene av endringsledelse i forbindelse med et aktuelt prosjekt eller endringsinitiativ for å skape en bevissthet rundt viktigheten av endringsledelse.

 LAST NED ONEPAGER OM KURSET


Varighet: 6 timer

Antall deltakere: 8-20

Format: Virtuelt eller fysisk

Type: Bedriftsinternt

Pris: På forespørsel

Kontakt oss

Målgruppe

 • Ledere som ønsker en bedre innsikt i hva endringsledelse innebærer eller hvordan deres organisasjon kan dra nytte av endringsledelse
 • Nøkkelinteressenter som blir påvirket av organisatoriske endringer
 • Endringsagenter som ønsker en oversikt og forståelse over konsepter og terminologi som brukes innen endringsledelse.
 • Prosjektteam som ønsker en bedre forståelse over hva endringsledelse innebærer

Læringsmål

 • Etablere en felles forståelse av endringsledelse og hvordan det påvirker organisasjonens resultater
 • Forstå sammenhengen mellom den tekniske og den menneskelige siden av endring
 • Forstå forskningen og de beste praksisene innen endringsledelse
 • Forstå verdien av endringsledelse
 • Lære om og anvende de fem endringsprinsippene i et endringsprosjekt
 • Gjennomføre analyser for et reelt endringsinitiativ
 • Forstå og anvende Prosci’s ADKAR-modell for individuell endring
 • Skape en bevissthet rundt de tre fasene av organisatorisk endring