Ønsker du å styrke din kompetanse innen endringsledelse?

Vi i Stretch Accelerate AS mobiliserer mennesker til å levere resultater.

Som stolt Prosci-partner tilbyr vi 8 ulike Prosci-kurs innenfor endringsledelse. Disse kursene er bedriftsinterne og skreddersys etter dine behov, samt at kan holdes både fysisk og digitalt etter hva som ønskes. Alle kurs blir ledet av en av våre Prosci-sertifiserte instruktører.

Nedenfor finner du en oversikt over vår kursportefølje hvor du vil kunne finne ut hvilket kurs som passer deg og din bedrift best.

Change Management Certification Program (3 dager)

Gjennom dette intensive sertifiseringskurset vil du som deltaker lære hvordan man kan anvende Prosci sin helhetlige metodikk og verktøykasse på et reelt prosjekt som du tar med deg inn til kurset. Her vil du blant annet sitte igjen med en strategi som er utformet for å lede endringer på en effektiv måte og realisere gevinster knyttet til menneskelige aspekter.

Dette sertifiseringskurset passer ideelt for alle som er ansvarlig for å drive endringer og for å sikre tett oppfølging av hver enkelt deltaker, samt erfaringsutveksling på tvers. Dette kurset holdes for grupper på 8-16 deltakere, og etter deltakelse vil du blant annet:

 • Forstå de grunnleggende aspektene ved endringer og endringsledelse
 • Sitte igjen med en plan for endringsledelse på et prosjekt du jobber med
 • Sitte igjen med en sertifisering i Prosci sin metodikk for endringsledelse

Les mer om kurset her

Delivering Project Results Workshop (4-6 timer)

I denne workshopen lærer prosjektledere å integrere endringsledelse inn i aktive prosjekter for effektivt å kunne oppnå ønsket resultat. Som deltaker vil du sitte igjen med en dypere forståelse for viktigheten av endringsledelse i måloppnåelse, samt at du vil tilegne deg en verktøykasse du kan benytte deg av fremover i arbeidet ditt. Dette kurset er ideelt for prosjektledere, medlemmer i prosjektteam eller hele prosjektteam. Kurset holdes bedriftsinternt med 8-30 deltakere, og etter deltakelse vil du blant annet:

 • Lære hvordan å definere endringsledelse
 • Lære hvordan å bruke endringsledelse på prosjekter for å forbedre resultat og måloppnåelse gjennom økt brukeradopsjon
 • Identifisere hvilke grupper av ansatte som berøres av endringsinitiativet

Les mer om kurset her

Employee Orientation (8 timer)

Dette kurset er for alle som vil lære å mestre endring, og er designet for å sikre at du som står i endringsprosesser lykkes med arbeidet ditt. Kurset er egnet for alle som blir påvirket av endringsinitiativ, og holdes for grupper på 10-30 deltakere. Her er mest effektivt at ansatte som påvirkes av samme endring deltar sammen. Etter deltakelse vil du blant annet:

 • Utforske hvordan man kommuniserer endring på en proaktiv og produktiv måte
 • Lære hvordan man bruker ADKAR modellen for å identifisere egne motstandsområder
 • Utarbeide strategier for å overkomme egne motstandsområder

Les mer om kurset her

Integrating Agile and Change Management (6 timer)

Gjennom det siste tiåret har fagdisiplinene smidig og endringsledelse kommet tydeligere på banen som strategier for å forbedre effekter fra endringsinitiativ. Organisasjoner er nå på jakt etter tilnærminger som integrerer endringsledelse og smidig for å optimalisere brukeradopsjon. Gjennom denne innovative workshopen, går vi i dybden på funn fra studier og lærer om taktikker og planer for å tilpasse endringsledelse til iterativ utvikling. Optimal gruppestørrelse per kurs er 8-16 deltakere. Etter deltakelse vil du blant annet:

 • Forstå de grunnleggende parallellene mellom endringsledelse og smidig
 • Identifisere spesifikke tilpasninger for ditt endringsarbeid
 • Knytte sammen Prosci’s ADKAR-modell med smidige initiativ
 • Definere endringslederrollen i et smidig miljø

Les mer om kurset her

Leading Teams Through Change (8 timer)

Dette kurset er designet for å mobilisere mellomledere til å bli aktive endringsledere for sine team. Mellomlederne vil her lære hvordan de best kan forberede seg selv på endring gjennom praktiske aktiviteter, samt hvordan de i praksis kan lede sine ansatte og sitt team gjennom endring. Kurset tilbyr et praktisk rammeverk og relevante verktøy for å jobbe effektivt med endringsledelse. Kurset er for egnet for mellomledere som har ansvar for å få med seg sitt team gjennom endring. Kurset holdes for grupper på 8-16 deltakere, og etter deltakelse vil du blant annet:

 • Forstå grunnleggende endringskonsepter
 • Få innsikt i relevante forskningsfunn fra Prosci’s omfattende studier
 • Være i stand til å anvende Prosci’s ADKAR-modell for å fasilitere endring på individnivå

Les mer om kurset her

Sponsor Briefing (4-6 timer)

I Prosci sine studier de siste 22 årene har «Executive Sponsorship» blitt trukket frem som den største bidragsyteren til vellykket endring. Dette kursey er designet for å gi ledere nødvendig kunnskap og evne til å oppnå bedre resultater ved endringsinitiativ. Kurset tar utgangspunkt i en analyse av et utvalgt prosjekt og demonstrerer koblingen mellom effektiv endringsledelse og måloppnåelse. Dette kurset egner seg for prosjekteiere, seniorledere og ledergrupper som er ansvarlige for strategiske endringsinitiativ og måloppnåelse. Kurset holdes for grupper på 10 deltakere, og ved deltakelse vil du blant annet:

 • Få en dypere forståelse for deres rolle som sponsor og hva som dette innebærer i praksis
 • Forstå viktigheten av lederes rolle som sponsorer under endringer for å lykkes
 • Forstå hvordan effektiv endringsledelse forbedrer måloppnåelse på organisasjonsnivå
 • Lære praktisk anvendbare teknikker for å bli en mer aktiv og synlig sponsor
 • Forstå hvordan man sikrer nødvendige ressurser for endringsledelse på initiativ og prosjektnivå

Les mer om kurset her

Taking Charge of Change (6 timer)

Dette kurset gir deltakerne en forståelse for grunnleggende konsepter og fordelene ved effektiv endringsledelse. Kurset lar deltakerne anvende de fem prinsippene av endringsledelse i forbindelse med et aktuelt prosjekt eller endringsinitiativ for å skape en bevissthet rundt viktigheten av endringsledelse. Dette kurset passer for ledere som ønsker en bedre innsikt i hva endringsledelse innebærer eller hvordan deres organisasjon kan dra nytte av dette. Dette kurset holdes for grupper på 8-20 deltakere som blant annet vil:

 • Få en felles forståelse av endringsledelse og hvordan det påvirker organisasjonens resultater
 • Forstå sammenhengen mellom den tekniske og den menneskelige siden av endring
 • Lære å anvende de fem endringsprinsippene i et endringsinitiativ
 • Forstå og anvende Prosci’s ADKAR-modell for individuell endring

Les mer om kurset her

Enterprise Change Management (ECM) Boot Camp (6-8 timer)

Dette kurset er laget for organisasjoner som ønsker å øke sin endringskapasitet og modenhet. Her vil deltakerne lære om egen organisasjons nåværende modenhet, tydelig definere organisasjonens målbilde og begynne å legge en plan for måloppnåelse. Dette kurset passer best for endringsledere og endringsteam som har ansvar for å utvikle endringskapasiteten ved sin avdeling eller i sin organisasjon. Kurset holdes for grupper på 8-16 deltakere, og etter deltakelse vil du blant annet:

 • Bli bevisst på hvordan smidighet på organisasjonsnivå kan bli et konkurransefortrinn
 • Lære hvordan man analyserer dagens endringsmodenhet på tvers av fem hovedområder
 • Lære hvordan man leder implementering av endringsledelse på organisasjonsnivå
 • Forstå hvordan den menneskelige siden av endring kan relateres til å bygge endringskapasitet
 • Anvende endringsledelse til prosjekt med ECM

Les mer om kurset her

Ta kontakt med oss dersom du ønsker et tilbud eller en uforpliktende prat.

Kontakt oss

Del dette innlegget