Marcus Nygren – Stretch Addera

Hej Marcus!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Addera

Hur länge har du arbetat där:

3,5 år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, Förstå, Anpassa och Agera har påvisats vara en framgång?

Som Atlassianexpert arbetar jag i många olika kunduppdrag och lyssnar på behov från våra slutanvändare såväl som mina kollegor här på Stretch Addera. För att få bättre överblick och undvika personberoenden i våra leveranser har jag varit delaktig i att sätta upp dashboards som ger en överblick över hela teamets dagliga arbete samt vilka som är på semester. Som följd av detta så blev vårt gemensamma arbetsätt mer effektiviserat och leveransen mot slutanvändare snabbare.

Del dette innlegget