Madelene Sträng – Stretch Evolve

Hej Madelene!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Evolve

Hur länge har du arbetat där:

3 månader

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, Förstå, Anpassa och Agera har påvisats vara en framgång?

Som ny projektledare på en av våra stora SAP kunder saknades en överblick för framdriften i genomförandet. Projektet är komplext, har en tight tidplan och snabba leveranser. Från mina tidigare projektledaransvar hade vi arbetat med Jira/Confluence och kanban. Jag föreslog det nya arbetssättet för att följa upp det löpande arbetet i projektet. Idag har vi en helt annan överblick och tydlighet för hela projektteamet. Arbetssättet har också införts på flera av de andra delprojekten för motsvarande överblick. Ett enkelt sätt att skapa resultat på kort tid.

Del dette innlegget