Kristina Lidberg – Stretch Addera AB

Hej Kristina!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Addera AB

Hur länge har du arbetat där:

5 år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, Förstå, Anpassa och Agera har påvisats vara en framgång?

I vårt dagliga arbete möter vi ofta kunder som inte kan systemen och heller inte vet hur de kan anpassa dem så att det underlättar deras arbete. I dessa möten där de beskriver sina behov lyssnar vi in och ger förslag. Utifrån det kan vi sedan förenkla och effektivisera deras arbete så att de utnyttjar systemens kapacitet maximalt.

Tillfredställelsen när man kan hjälpa och underlätta för kunden, driver vårt teamarbete framåt.

Del dette innlegget