Jarle Pollestad – Stretch Accelerate AS

Hei Jarle!

I hvilket selskap arbeider du:

Stretch Accelerate AS

Hvor lenge har du arbeidet der:

1,5 år

Fortell om en konkret situasjon du har opplevd, der Lytte, Forstå, Tilpasse och Handle har vist seg å være en suksess:

Kunde ønsket å inlemme endringsledelse som en del av prosjektgjennomføringen knyttet til ERP transformasjon. Prosjektet innebar både system re-implementering og økt oppmerksomhet på helhetsprosesser. For å oppnå optimal brukeradopsjon og evne til å jobbe på en ny måte etter implementeringen, var det nødvendig med enderingsledelsekompetanse i prosjektet.

Gjennom forprosjektet lærte vi at oppmerksomheten på endringsledelse var tilstede, men det var ikke nok kunnskap og forståelse på hvordan endringsledelse kunne bidra til å realisere gevinster og utbytte i organisasjonen. For å få forståelsen, inviterte endringsledelsesteamet til arbeidssamlinger for å lytte til deres utfordringer knyttet til endringsledelse og intiere til hvordan dette kan håndteres med støtte fra endringsledelseteamet.

Del dette innlegget