Helle Sandvik – Stretch Optimize

Hei Helle!

I hvilket selskap arbeider du:

Stretch Optimize

Hvor lenge har du arbeidet der:

5 måneder

Fortell om en konkret situasjon du har opplevd, der Lytte, Forstå, Tilpasse och Handle har vist seg å være en suksess:

Kunden sikter høyt og viser gjennomføringskraft og vilje til å nå sitt teknologiske målbilde. Med skyteknologi, data mesh-arkitektur og desentraliserte dataproduktteam legger vi nå grunnlaget for økt deling av data og verdiskapning i selskapet.

Med ny teknologi har vi også endret arbeidsprosesser, roller og oppgaver for de ansatte, så derfor har det vært viktig for oss å inkludere menneskene fra start. Vi har i fellesskap kartlagt dagens smertepunkter og lagt til rette for et opplæringsløp basert på “learning by doing”. Da trener vi sammen på de nye prosessene i trygge omgivelser og skaper felles arenaer for erfaringsdeling. Vi merker at vi gjør noe bra, når gode erfaringer spres og flere ønsker å gjøre det samme.

Del dette innlegget