Test

Testdagen Odin 2016 

Tradisjon tro var vi i Kvalitet- og leveransestyring sterkt representert da Testdagen Odin gikk av staben 20. September. Årets fokus var på hvordan software testing kan gjøre en forskjell i den digitale jungelen. 

Og ut fra foredragene og inntrykkene vi sitter igjen med etter konferansen, er konklusjonen at vi som jobber med software testing virkelig kan gjøre en forskjell i den digitale jungelen. Jeg tør påstå at vi i Norge er langt fremme når det gjelder software testing, og det virker som de fleste bedrifter begynner å se hvilken verdi software testing tilfører organisasjonen.

Spesielt gledelig er det å se at mange fokuserer på hvordan vi kan sikre kvaliteten gjennom hele utviklingsløpet, noe vi i Stretch mener er en av nøklene til suksess.

Av eksempler kan vi nevne Marianne Worrens innlegg om kvalitetskrav i NAV. Der man tidligere har tenkt at de samme kvalitetskravene må gjelde for alle systemer, og så har man bare lagt til krav etter hvert som det dukker opp nye. Resultatet har blitt en liste over krav som er så lang at leverandører kvier seg for å besvare henvendelser.

Man har etter hvert innsett at denne listen over krav er mer et hinder for kvalitet, enn den er til hjelp. Resultatet er at man nå rydder bort unødvendige krav og korter ned listen. I tillegg er man nå mer kritisk til hvilke krav som skal gjelde for hvert enkelt system. Noe som gjør at man tidlig kan fokusere på der riktige tingene, og det som faktisk tilfører kvalitet.

Et annet innlegg som bygger opp rundt fokus på kvalitet er siste key note som ble holdt av tidligere Skattedirektør Svein Kristensen, som nå er leder for Digitaliseringsrådet.

Digitaliseringsrådet har måtte tåle en del kritikk og har blant annet blitt kalt et supperåd av Digi.no. Og selv om innlegget til Svien Kristensen ikke fokuserte så mye på software testing, tok det opp elementer som ser viktige for å sikre god kvalitet.

Av alle råd gitt av Digitaliseringsrådet, til offentlige instanser, handler over halvparten om motivasjonen til å starte prosjektet. Hvilke effekter ønsker man å oppnå med å starte prosjektet og hvordan sikre gevinstrealisering, er sentrale punkter her.

Kristensen hadde flere eksempler på at man ønsker å starte digitaliseringsprosjekter bare for digitaliseringens skyld, og ikke for at det er et reelt behov eller ønske fra brukerne. Som med alle endringer må man involvere de som blir berørt av endringene for å forankre disse, og for å kunne sikre at man faktisk tilfører verdi og kvalitet i det som gjøres. Hvordan kan man sikre gode leveranser, med god kvalitet, dersom man ikke involverer berørte parter, eller har noe å måle prosjektet etter?

Et ledd i det å sikre kvaliteten gjennom et helt prosjekt, eller hele livssyklusen til en programvare, er å involvere berørte parter og interessenter tidlig nok til at de faktisk kan være med på å påvirke.

Men det var ikke bare krav og prosjektstyring som var fokuset på konferanse, det ble også tatt opp andre interessante tema rundt test og testgjennomføring.

En utfordring man alltid møter som testleder, og for den saks skyld prosjektleder, er hvordan man skal få gjennomført en så dekkende og effektiv test som mulig. Hager Debech adresserte dette i sitt

foredrag der hun kom med gode råd og eksempler til hvordan man i testsdesign teknikken Process Cycle kan benytte grafteori for å utarbeide modellbaserte verktøy for å generere automatiske og manuelle testcase. Ved riktig bruk av dette vil man kunne optimalisere testgjennomføring og minimere «dobbelt» test. En veldig interessant tilnærming til modellbasert test.

Håkon Dalen Bjørgen og Kenneth Gulbrandsøy fortalte hvordan man gjennom å analysere data fra produksjon både kan forebygge feil ved å ta aksjon tidlig i utviklingsløpet samt identifisere potensielle problemer i produksjon på sikt. De tegnet og fortalte om hvordan intelligent automatisering og statistikkdrevet beslutningsstøtte benyttes i dette arbeidet. Dette var en interessant tilnærming som beveget seg både mot venstre og høyre i utviklingsløpet. Ett av dagens aller beste

Nysgjerrig på mer rundt test? Last ned vår gratis guide Test for sucess.

Del dette innlegget