Nyheter

Stretch Norge styrker partnergruppen – Velkommen Frederik og Johan

Stretch Norge jobber for å skape merverdi for våre kunder med fokus på morgendagens behov og teknologi.  Vi er i vekst og forsetter å utvikle Stretch Norge med fokus på solide resultat, kvalitet og entreprenørskap.

Vi er meget stolte over å ønske Frederik Duun Norberg og Johan Christian Saarem velkommen som partnere i Stretch Norge.

Frederik har siden han startet i Stretch i  2014 bidratt til å bygge og forme Stretch til det selskapet vi er i dag. Frederik er en fremragende konsulent som leverer høy kvalitet og fantastiske prestasjoner innen strategisk innkjøp og endringsledelse.  Frederik er en kulturbygger og en rollemodell for alle våre ansatte og en stor bidragsyter i alt vi gjør innen vår Great Place to Work satsning. Frederik har bidratt til å etablere Stretch som samarbeidspartner og sitter nå i styret til ACMP Norge, Association of Change Managment Practitioner. ACMP er det ledende endringsnettverket der fokus er å bistå med et felles rammeverk og erfaringsutveksling på tvers av bransjer for å hjelpe bedrifter å lykkes i omstillingsprosesser. Frederik har bidratt til at vi har fått enorm vekst og eksponering i digitale medier. Frederik jobber også målrettet med nye forretningsideer som vi har klokketro på at vil gjøre Stretch enda sterkere og dekke et behov i markedet i tiden fremover.

Johan er en ekte entreprenør og innovatør. Han er i dag en del av ledergruppen for Stretch Norge med ansvar for CRM satsningen innen Salesforce og Signicat Sign. Johan har et brennende engasjement for å forstå og jobbe utfra hva våre kunder trenger, hvordan kan vi løse dette gjennom nyskapende teknologi, og hva kan vi gjøre for å lykkes. Johan tenker entreprenørskap utfra kundens perspektiv og har bygget Signicat Sign for Salesforce som en løsning for sikker digital signering. Vi har i dag et Nordisk partnerskap med Signicat og har startet på en meget spennende reise sammen. Johan er en særdeles dyktig senior konsulent og han har en filosofi som vi alle skal ta til oss når vi møter spørsmål, utfordringer eller muligheter – ”hva kan jeg selv gjøre med dette”. Han viser omtanke, skaper resultat og er nysgjerrig.

Del dette innlegget